Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Akademia Wójta

Akademia jest dwudniowym spotkaniem wójtów, burmistrzów i sekretarzy w czasie którego omawiane i dyskutowane są tematy ważne z punktu widzenie działalności samorządów. Uczestnicy nie tylko słuchają wykładów, prezentacji, ale dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami biorącymi udział spotkania.
 

Pomysł Akademii zrodził się w czerwcu 2011 w czasie debaty podsumowującej program e-VITA. W czasie spotkania zdiagnozowano potrzebę działań edukacyjnych skierowanych do starostów, burmistrzów i wójtów małych gmin.

 

Ciągle zmieniające się prawo, postęp technologiczny i społeczny wymaga od władz samorządowych nieustannego uzupełniania swojej wiedzy. Tym bardziej, że w małych gminach (wiejskich i miejsko-wiejskich) wójt osobiście podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców, a spoczywająca na nim odpowiedzialność jest bardzo duża. Celem Akademii Wójta jest zatem odpowiedź na to zapotrzebowanie i umożliwienie stałego uzupełniania wiedzy przez samorządowców.

Akademia Wójta skierowana jest do wójtów, burmistrzów i sekretarzy gmin. Zajęcia prowadzone są w czasie dwóch dni, w kameralnej grupie do 15 osób.

 

Kwestie związane z uczestnictwem należy kierować do Krystiana Połomskiego na adres kpolomski@fww.org.pl. Więcej informacji o Akademii znajduje się na stronie internetowej www.akademiawojta.org.pl


Akademia Wójta jest wspólną inicjatywą Fundacji Wspomagania Wsi i Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Autor: Krystian Połomski

 

 


 

2012-03-14