Internet na Wsi

Aktualności

» do druku

Aktualności

Dotacje na tworzenie dostępu do Internetu w „białych plamach”

Mikro, małe i średnie firmy oraz organizacje pozarządowe do 30 listopada będą mogły składać wnioski o dofinansowanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na etapie „ostatniej mili” w miejscowościach, w których oferowany dostęp do sieci jest obecnie niewystarczający.

 

Kolejna edycja konkursu w ramach Działania 8.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka rusza 29 października.

 

Lista miejscowości kwalifikujących się do budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu została opublikowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (http://poig84.uke.gov.pl/).

 

W ramach tego działania Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym. Jedna instytucja będzie mogła złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jedno województwo. Minimalna kwota dofinansowania to 30 000 zł.

 

Kompletne informacje na temat naboru wniosków znajdują się na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie: www.wwpe.gov.pl

 

Przydatne w planowaniu informacje na temat istniejącej obecnie infrastruktury można znaleźć na mapie przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i Instytut Łączności: www.polskaszerokopasmowa.pl.

 

Autorka: Klara Malecka

 

2012-10-17