Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Dla kogo

Serwis Internet na Wsi skierowany jest do przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych instytucji, wspierających rozwój Internetu na wsi. Do osób przekonanych, że na wsi Internet musi być bardziej dostępny, a wieś powinna w większym stopniu uczestniczyć w Internecie.