Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

Krok po kroku

Dział „Krok po kroku” ma za zadanie przeprowadzenie potencjalnego inwestora przez wszystkie etapy informatyzacji lokalnych społeczności. Uwzględnia czynniki techniczne, ekonomiczne i społeczne.  

 

Poszczególne pięć kroków tworzy metodę informatyzacji społeczeństwa nazywaną metodą e-VITA.  Metoda e-VITA zakłada kompleksową budowę społeczeństwa informacyjnego w skali lokalnej – od zaplanowania sieci, po jej budowę, edukację użytkowników i rozwijanie nowych umiejętności w pracy z komputerem i Internetem.

 

[przejdź do publikacji Metoda e-VITA. Poradnik dla samorządowców]

 

Mamy nadzieję, że samorządy, przedsiębiorcy i lokalne organizacje zainteresowane dynamicznym rozwojem swoich społeczności będą mogły z pożytkiem wykorzystać metodę pięciu kroków e-VITA w zaplanowaniu efektywnej informatyzacji gminy.

Planowanie i strategia

Z punktu widzenia prac nad siecią internetową w gminie najważniejsze znaczenie ma dobre zaplanowanie i strategia rozwoju.

Dostęp do Internetu

Zapewnienie powszechnego, efektywnego dostępu do Internetu jest ważnym czynnikiem lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Edukacja

Dostęp do Internetu nie jest jednoznaczny z jego wykorzystaniem. Mieszkańcom i przedstawicielom lokalnych instytucji należy zapewnić możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności koniecznych do korzystania z informacji, narzędzi  i usług dostępnych w sieci.

Zasoby i usługi w sieci

Aby Internet w pełni służył pobudzaniu przedsiębiorczości w gminie lub sprawnemu działaniu lokalnych władz, w sieci muszą znajdować informacje i usługi dotyczące lokalnych spraw.

Doskonalenie

Informatyzacja rozumiana jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego jest procesem ciągłym i dynamicznym, wymagającym systematycznych ulepszeń