Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Krok po kroku

Doskonalenie

Technologie teleinformatyczne oraz produkty i usługi, które są za ich pośrednictwem dostępne, rozwijają się bardzo dynamicznie.

 

Stale dokonuje się rozwój technologii dostępu do Internetu, powstają nowe rodzaje oprogramowania i usługi w Internecie, zmieniają się standardy dotyczące bezpieczeństwa przechowywania i przesyłania danych, itd. Jednocześnie w budżetach firm i instytucji wydatki na nowe technologie systematycznie rosną, rosną przychody z usług online, reklama i marketing internetowy prężnie się rozwijają i są uważane za „kanał informacyjny” przyszłości. Pojawiają się też nowe możliwości finansowania informatyzacji. Obecnie szczególne ważne jest wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej (dostępnych do roku 2013) służących budowie społeczeństwa informacyjnego. Jakość wykorzystania tych funduszy i ich wpływ na poziom życia mieszkańców będzie zależeć od racjonalnego planowania projektów rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technik informacyjnych.

 

  • Bardzo ważnym elementem procesu informatyzacji jest zaplanowanie sprawnego systemu monitorowania i oceny znaczenia tych zmian dla rozwoju gminy.

  • Niezbędne jest przygotowanie kadr lokalnych instytucji do wykorzystania technik informacyjnych w lokalnym rozwoju.

  • Stałe doskonalenie dostępu mieszkańców, firm i instytucji do technologii informacyjnych oraz wspomaganie tworzenia i korzystania z usług online przez mieszkańców powinno stać się nieodzownym elementem lokalnej polityki rozwoju.

 

2010-07-21