Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Krok po kroku

Dostęp do Internetu

Drugi krok informatyzacji gminy zakłada stopniowe zapewnienie szerokopasmowego (umożliwiającego sprawne korzystanie z dostępnych w sieci usług) dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom. Znaczące efekty gospodarcze i społeczne Internet przynosi tylko tam, gdzie jest odpowiednia liczba osób, które z niego korzystają. Osoby nie posiadające domowego komputera również powinny mieć łatwy dostęp do sieci.

 

[Zobacz także, jak informatyzowano gminy biorące udział w programie e-VITAe-VITA II]

.

Podstawowym ograniczeniem są oczywiście możliwości finansowe gminy. Kolejność działań powinna wynikać z ustalonych w strategii informatyzacji priorytetów. Powinny one objąć:

  • połączenie z Internetem gminnych instytucji,

  • wdrożenie systemu komunikacji opartej na technologiach informacyjnych pomiędzy tymi instytucjami,

  • uruchomienie publicznych punktów, w których z Internetu można skorzystać za darmo,

  • zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych.

Wymienione cele, ze względu na ograniczone finanse, mogą być realizowane w kolejnych etapach. Kolejność ich wykonywania powinna wynikać z priorytetów ustalonych w strategii informatyzacji.