Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Dostęp do Internetu

Poradniki

Ostatnia mila. Budowa i eksploatacja teleinformatycznej sieci dostępowej

Praca zbiorowa wydana pod redakcją Wiesława Baługa zawiera informacje pomocne zarówno dla samorządów, jak i dla przedsiębiorców, planujących budowę lub rozwój istniejących sieci dostępowych.

Opisano w niej przygotowanie projektu oraz zagadnienia związane z analizą rynku. Przedstawiono aspekty biznesowe działalności operatorskiej. Szczegółowo omówiono proces eksploatacji sieci – serwis, zarządzanie, współpracę międzyoperatorską. Wiele miejsca poświęcono pracy z klientami – ich pozyskaniu, obsłudze, utrzymaniu oraz rozliczeniom świadczonych im usług i windykacji należności. Przedmiotem rozważań są również zagadnienia związane z budową i organizacją przedsiębiorstwa działającego jako operator telekomunikacyjny.

 Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Czytaj eBOOKa

Budowa sieci szerokopasmowych. Projekt techniczny, budowa i eksploatacja sieci

Poradnik autorstwa Eugeniusza Gacy, Krzysztofa Hellera i Pawła Marchelka "Budowa sieci szerokopasmowych. Projekt techniczny, budowa i eksploatacja sieci" w kompleksowy sposób omawia problematykę związaną z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego w telekomunikacji. Przedstawia kwestie związane z finansowaniem budowy, sporządzaniem dokumentacji projektowej, samą budową oraz eksploatacją wybudowanej sieci.

Podręcznik przygotowany został we współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wydanie II, zaktualizowane w 2011 roku.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Czytaj eBOOKa

Budowa sieci szerokopasmowych. Planowanie i przygotowanie koncepcji

Praca zbiorowa pod redakcją dr. inż. Jarosława M. Janiszewskiego (autorzy: dr inż. Waldemar E. Grzebyk; mgr inż. Danuta Iłowska; dr inż. Jarosław M. Janiszewski; mgr inż. Grzegorz Puszczyk)  to jeden z najbardziej popularnych poradników dla samorządowców na temat planowania i przygotowania koncepcji budowy sieci szerokopasmowych na terenach wiejskich. Podręcznik przygotowany został we współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wydanie drugie zaktualizowane zostało w 2011 roku.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Czytaj eBOOKa

Internet na wsi 2009. Wykorzystanie Internetu na terenach wiejskich w Polsce

Fundacja Wiedza Lokalna na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi przygotowała raport INTERNET NA WSI 2009. WYKORZYSTANIE INTERNETU NA TERENACH WIEJSKICH W POLSCE. STAN NA ROK 2009. Raport prezentuje opis populacji polskich internautów Anno Domini 2009 ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Sieć komputerowa w gminie. Wybrane problemy organizacji i zarządzania

Publikacja Krzysztofa Buczkowskiego powstała z myślą o przedstawicielach samorządów i organizacji pozarządowych zainteresowanych inwestowaniem w lokalną infrastrukturę teleinformatyczną. Poradnik prezentuje modelowe rozwiązania dotyczące zarządzania i administrowania siecią, a także przykładowe przedsięwzięcia z sukcesem zrealizowane w naszym kraju.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Projektowanie i budowa infrastruktury teleinformatycznej

Artykuł "Projektowanie i budowa infrastruktury teleinformatycznej" Jerzego Łuczaka pochodzi z publikacji "Metoda e-VITA". W artykule opisano kolejne etapy projektowania i budowy gminnej sieci teleinformatycznej.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Dylematy inwestora

Artykuł Patryka Wilda, Wójta Gminy Stoszowice w latach 2002-2006 pochodzi z publikacji "Metoda e-VITA".  Autor prezentuje doświadczenia władz samorządowych związane z budową lokalnej sieci teleinformatycznej.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.