Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Krok po kroku

Edukacja

Efektywne używanie Internetu i narzędzi informatycznych nie jest „intuicyjne” - wymaga wiedzy. Istnieje wiele przykładów, gdzie pomimo istniejącego dostępu do Internetu, jego znaczenie i możliwości praktycznego zastosowania np. do obniżenia kosztów działalności instytucji są niedoceniane.

 

[Zobacz także, jakie działania edukacyjne przeprowadzano w gminach biorących udział w programie e-VITA, e-VITA II]

 

 

Dlatego Metoda e-VITA zakłada konieczność prowadzenia - równolegle z tworzeniem dostępu do Internetu - działań edukacyjnych, szeroko zakrojonej edukacji różnych grup społecznych w zakresie możliwości wykorzystania Internetu oraz podstaw obsługi komputera:

  • specjalistycznych szkoleń dotyczących praktycznego wykorzystania technologii informacyjnych, poprzedzonych analizą potrzeb i oczekiwań odbiorców,

  • zapewnienia dostępu do fachowej wiedzy i doradztwa przy planowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć wykorzystania Internetu przez różne grupy społeczne,

  • przygotowanie kadr lokalnych instytucji do wykorzystania technologii informacyjnych w pracy oraz wspierania przedsięwzięć prowadzonych przez innych.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na potrzeby edukacyjne dorosłych. W przeciwieństwie do najmłodszych mieszkańców, którzy uczą się korzystać z komputerów w szkole, dorośli częściej obawiają się nowinek technicznych i trudniej dają się przekonać do ich wykorzystania. Dlatego ważne jest dobranie odpowiednich metod uczenia dorosłych, w oparciu o wcześniej zbadane potrzeby.