Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Krok po kroku

Planowanie i strategia

Z punktu widzenia prac nad siecią internetową w gminie najważniejsze znaczenie ma dobre zaplanowanie i strategia rozwoju. Planowanie bezpośrednio przekłada się na strategię i ma na celu odpowiedzi na pytania o:

  • cel działania,

  • ogólne określenie zapotrzebowania na usługi związane z dostępem do Internetu,

  • określenie zakresu oferowanych usług,

  • określenie odbiorców usług,

  • dobór partnerów w realizacji projektu,

  • założenia dotyczące eksploatacji sieci,

  • oszacowanie możliwości pozyskania finansowania projektu,

  • oszacowanie wkładu własnego,wstępne założenia dotyczące planowanego czasu realizacji przedsięwzięcia.

  

[Zobacz także, jak planowano działania w gminach biorących udział w programie e-VITAe-VITA II]

 

Strategia to dokument, który określa sposób realizacji długookresowych celów gminy za pomocą wskazanych środków, przy wykorzystaniu będących w posiadaniu gminy zasobów. Strategia określa również sposób modyfikacji celów gminy w zależności od zmian zachodzących w jej otoczeniu oraz sposoby pozyskania zasobów, ich racjonalne rozmieszczenie i wykorzystanie. Przygotowane dokumenty stanowią jedynie zarys przyszłej strategii informatyzacji, której przygotowanie wymagałoby dokładniejszego rozpoznania potrzeb gminy i pełniejszego udziału jej mieszkańców.

 

Strategia informatyzacji gminy powinna identyfikować i systematyzować potrzeby różnych grup społecznych, określać priorytety i etapy informatyzacji (związane zarówno z budową infrastruktury, jak i edukacją jej użytkowników), definiować cele do osiągnięcia, zadania do wykonania oraz źródła ich finansowania.

 

W ramach trzeciej edycji programu Fundacja Wspomagania Wsi wraz z Polsko-Amerykańską Wolności zorganizowała debaty, podczas których omawiano zagadnienia związane z planowaniem informatyzacji gmin:

 

2010-07-21

Poradniki

W trakcie sześciu lat trwania programu e-VITA powstały poradniki, artykuły, prezentacje multimedialne na temat dobrego zaplanowania strategii. Wypracowane materiały przedstawiamy poniżej. Wszystkie materiały opublikowane są w formacie pdf. i można je bezpłatnie pobrać.

Przykłady

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób przebiegały prace nad planowaniem i strategią budowy sieci w programie e-VITA II. Zamieszczamy również strategie informatyzacji gmin, które brały udział w drugiej edycji programu (2006-2008).

 

Strategie przygotowane zostały na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi przez ekspertów z Infostrategii Kraków i Instytutu Systemów Sterowania Chorzów. Prezentowane poniżej dokumenty zapisane są w plikach pdf. można pobrać je bezpłatnie. Zapraszamy do lektury.