Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Poradniki

Tworzenie strategii rozwoju narzędzi internetowych w gminach

Narzędzia internetowe, nazywane także w tekście narzędziami informatycznymi, bądź technologiami informatycznymi - to zespół narzędzi wykorzystywanych do pozyskiwania, przetwarzania i publikowania informacji. Cechą omawianych w niniejszym artykule narzędzi jest nacisk na dostęp i wymianę informacji i zasobów poprzez sieć internetową. Do najważniejszych należą:

 

  • narzędzia pozyskiwania i publikacji treści elektronicznych (strony www, poczta elektroniczna itp.)

  • narzędzia elektronicznego obiegu dokumentów (poczta elektroniczna, bezpośrednie przesyłanie plików, elektroniczne bazy danych)

  • narzędzia obsługi klienta

  • narzędzia organizacji pracy

Podstawową cechą wymienionych narzędzi jest współdzielenie informacji.


Należy podkreślić różnicę pomiędzy internetem, a innymi typami sieci informatycznych. Internet cechuje się jednolitymi metodami, czy też standardami współpracy poszczególnych elementów sieci. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie jednej infrastruktury do realizacji wielu zadań, poprzez włączanie do jednej sieci różnych zasobów (jedynym koniecznym warunkiem jest zgodność ze standardami).


W niniejszym artykule utożsamiono narzędzia informatyczne z narzędziami internetowymi. Mechanizmy internetu poprzez swoją elastyczność stały się obecnie standardem obsługi informacji. Dlatego też pod pojęciem narzędzia informatyczne rozumie się takie narzędzia, które pozwalają na współdzielenie wielu, różnych zasobów – są, więc narzędziami internetowymi.


Na poziomie europejskim mówi się o innowacyjnych narzędziach informatycznych to jest o takich narzędziach, które nie tylko oferują mechanizmy współdzielenia zasobów, ale także integrują działania podmiotów zainteresowanych ich wykorzystaniem.


Złożoność problemu informatyzacji, a także bogactwo samych technologii możliwych do wykorzystania stwarzają konieczność precyzyjnego planowania działań zmierzających do rozwoju gminy w tych sferach. Szeroko uznaną metodą opracowania powyższych problemów jest planowanie strategiczne.

 

Cele rozwoju technologii internetowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Dlaczego budowa strategii rozwoju narzędzi internetowych jest konieczna?

Jak tworzyć strategię informatyzacji w gminach wiejskich i miejsko wiejskich?

Pytania, które należy zadać przy tworzeniu strategii.

Cechy dobrej strategii.

Współpraca z konsultantami.

 

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

2010-12-29