Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Poradniki

Promocja miejscowości, gminy regionu w Internecie

Promocję miejscowości, gminy i regionu w Internecie możemy traktować jako nowy sposób prezentacji walorów danego obszaru. Nowy, bo wykorzystujący medium, które jeszcze nie upowszechniło się na terenie naszego kraju w stopniu takim, jak radio czy telewizja, a które niesie nasz przekaz w dowolne miejsce świata.


Nasuwa się pytanie: po co stosować taki akurat rodzaj promocji, skoro istnieją inne, od lat wypróbowane sposoby oparte o materiały trwałe, niewymagające kosztownych urządzeń - komputerów, sieci, urządzeń łączności przewodowej, bezprzewodowej itd.? Celem artykułu Kajetana Wojsyka "Promocja miejscowości, gminy regionu w Internecie" jest wskazanie pewnych elementów promocji miejscowości, gminy, regionu w Internecie, ich specyfikacja i przykłady wykorzystania.

2005-08-12

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF