Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

e-VITA (2004-2005)

Program "Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA" skierowany był do społeczności wsi i małych miast. Projekt realizowany był w latach 2004-2005 i miał charakter pilotażowy.

e-VITA II (2006-2008)

Druga edycja programu realizowana była w latach 2006-2008 w partnerstwie z Polsko‑Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Wspomagania Wsi. Operatorem programu była Fundacja Wspomagania Wsi. W programie e-VITA II uczestniczyło 13 lokalnych partnerstw, wybranych w ogólnopolskich konkursach - 5 z nich kontynuowało prace rozpoczęte w pierwszej edycji e-VITY. W skład partnerstw weszły lokalne władze i organizacje pozarządowe.

e-VITA III (2009-2011)

Trzecia edycja programu realizowana była od grudnia 2008 roku do sierpnia 2011 roku. W tym etapie wiele uwagi poświęcono wsparciu gmin w efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich przeznaczonych m.in. na budowę ICT na wsi oraz na monitorowanie przebiegu ich wydatkowania przez polskie władze.

Podsumowanie programu

13 czerwca 2011 roku odbyło się spotkanie podsumowujące siedmioletni program e-VITA. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych części gmin zaangażowanych w program oraz przedstawiciele Fundacji Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Aktualne działania

Projekt e-VITA prowadzony w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności trwał 7 lat. Program zakończył się w sierpniu 2011 roku, jednak  Fundacja Wspomagania Wsi kontynuuje działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego na wsi. Działania te zgodne są z wypracowaną metodą e-VITA oraz celami FWW. Wykorzystując zebrane podczas programu doświadczenia planujemy dalej wspierać lokalne samorządy w rozwijaniu Internetu na wsi i mieszkańców w korzystaniu z sieci.

Metoda e-VITA

Jednym z celów programu e-VITA było zwrócenie uwagi na złożoność budowy społeczeństwa informacyjnego w skali lokalnej. Jego realizacja pozwoliła opracować i zweryfikować dostosowaną do polskich realiów metodę informatyzacji, którą nazwaliśmy metodą e-VITA. Obecnie w trzynastu gminach prowadzona jest druga edycja programu. Lokalne partnerstwa, które biorą w niej udział, na terenie swoich gmin wprowadzają sprawdzony w poprzedniej edycji model informatyzacji.