Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Program e-VITA

Aktualne działania w zakresie rozwoju ICT na obszarach wiejskich

Projekt „Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego - e-VITA” prowadzony w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności trwał 7 lat. Program zakończył się w sierpniu 2011 roku, jednak  Fundacja Wspomagania Wsi kontynuuje działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego na wsi. Działania te zgodne są z wypracowaną metodą e-VITA oraz celami FWW. Wykorzystując zebrane podczas programu doświadczenia planujemy dalej wspierać lokalne samorządy w rozwijaniu Internetu na wsi i mieszkańców w korzystaniu z sieci.

 

W ramach kontynuacji programu nadal prowadzony jest portal Witryna Wiejska, który miesięcznie odwiedza ponad  50 000 unikalnych użytkowników.  Prowadzone są także witrynowe serwisy, z których większość powstała w ramach programu: Internet na Wsi, Przedsiębiorczość, Działania Społeczne, Atlas Wsi, Atlas Inicjatyw. Najnowszy serwis Witryny Wiejskiej to Zwierzęta na Wsi.


Serwis Internet na Wsi szczególnie związany jest z programem e-VITA, znajdują się tu bowiem doświadczenia i materiały wypracowane w ciągu 7 lat realizacji programu. Zawierają informacje, przydatne osobom rozwijającym Internet na wsi. Ponadto w serwisie Internet na Wsi codziennie pojawiają się aktualności związane z rozwojem sieci i zasobów internetowych na wsi. Informujemy również o szkoleniach, konferencjach i konkursach oraz wszelkich inicjatywach skierowanych do internautów małych miejscowości.  W serwisie zamieszczane są również aktualne informacje o naszej internetowej działalności.

 

Podczas programu e-VITA wydano szereg poradników i publikacji. Najważniejsze poradniki są obecnie aktualizowane i wydawane w nowych formatach eBOOK. Planowane są  dalsze aktualizacje oraz publikowanie poradników o tematyce „internetowej”.

 

Kontynuacją działań programu jest także Akademia Wójta. Akademia to dwudniowe spotkania wójtów, burmistrzów i sekretarzy z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w czasie którego omawiane i dyskutowane są tematy ważne z punktu widzenie działalności samorządów. Podczas spotkań prowadzone są warsztaty komputerowe oraz warsztaty dotyczące pracy z BIP (Biuletynem Informacji Publicznej) i ePUAP (Elektroniczną Platforma Usług Administracji Publicznej). Akademia Wójta jest wspólną inicjatywą Fundacji Wspomagania Wsi i Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

W ramach trzeciej edycji programu e-VITA zorganizowano 6 debat okrągłego stołu na tematy ważne z punktu widzenia rozwoju ICT na obszarach wiejskich Polsce. W debatach uczestniczyli przedstawiciele urzędów centralnych i regionalnych, organizacji pozarządowych, samorządowcy, operatorzy telekomunikacyjni, media. Pozwoliły one przygotować rekomendacje dotyczące skutecznych działań na rzecz rozwoju Internetu: np. współpracy samorządów z operatorami telekomunikacyjnymi. W ramach kontynuacji programu planowane są kolejne debaty związane z Internetem na wsi.

 

 Redakcja serwisu Internet na Wsi

 

 

2012-03-01