Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA (2004-2005)

Witryna Wiejska

Portal Witryna Wiejska powstał w trakcie realizacji pierwszego programu e-VITA.  Adresowany jest do mieszkańców wsi i małych miast
 
Początkowo Witryna Wiejska służyła uczestnikom programu e-VITA, z czasem stając się trwałą platformą gromadzącą i udostępniającą wiedzę wszystkim zainteresowanym oraz narzędziem promocji i upowszechniania efektów programu e-VITA, a w szczególności Atlasu Inicjatyw Wiejskich.

 

Atlas Inicjatyw Wiejskich, jako szeroka baza danych o lokalnych inicjatywach był (i nadal jest) narzędziem, które stanowi pomoc dla lokalnych organizacji, poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów. Atlas zawierający szeroką bazę danych dotyczącą aktywności społecznych na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich stanowił początkowo jeden z podstawowych elementów Witryny Wiejskiej.
 
W ramach Witryny prowadzone były serwisy tematyczne dla przedsiębiorców, samorządu, organizacji pozarządowych i młodzieży oraz serwis regionalny, w którym można było znaleźć aktualne informacje interesujące mieszkańców z poszczególnych części Polski. W witrynie znajdowała się również biblioteka, zawierająca publikacje i artykuły.

 

 W myśl redakcji, zespołu Fundacji Wspomagania Wsi, witryna ma być portalem współtworzonym przez użytkowników. Oznacza to, że każdy może nie tylko wypowiadać się na forum czy zadawać pytania ekspertom w dziedzinie nowych technologii, prowadzenia biznesu, czy działań organizacji społecznych, ale także przysyłać materiały, teksty, zdjęcia, by portal był bogatszy i znacznie ciekawszy. Witryna Wiejska ma być wspólnym forum dla mieszkańców małych miejscowości, pokazywać to, co łączy i co dzieli lokalne środowiska, a każdy może w tym wziąć aktywny udział.

 

2007-07-27