Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Planowanie i strategia

Założenia do strategii informatyzacji gmin w programie

 

Nie można skutecznie przeprowadzić informatyzacji w gminach bez dobrze opracowanych założeń do strategii. Założenia opracowano dla 8 gmin, ponieważ w pozostałych pięciu strategie powstały w pierwszej edycji programu.

Założenia do strategii opracowano z myślą o latach 2007 - 2013. Określają one główne obszary rozwoju społeczno - gospodarczego gmin, jak również cele strategiczne (priorytety), które mogą być realizowane z zastosowaniem nowych technologii.

Założenia do strategii określają kierunek postępowania w upowszechnianiu IT na terenie danej gminy. Ich opracowanie prowadzi do podjęcia decyzji: świadczenie jakich usług, komu, w jaki sposób i w jakim zakresie samorząd zamierza wspierać. Nie chodzi przecież o to, żeby działania publicznej administracji zastąpiły działania prywatnych operatorów. Chodzi o to, żeby samorząd działał tam, gdzie komercyjne firmy nie dotrą ze względu na brak opłacalności.

Decyzje te muszą być oparte na ocenie posiadanych zasobów i potrzeb.

 

Podstawą do opracowania strategii były między innymi:

- dokumenty urzędów gmin dotyczące planów rozwoju,

- wniosek gminy o udział w programie e-VITA II,

- informacje o sytuacji beneficjentów zebrane przez grupę ekspertów ze Stowarzyszenia „Edukacja Inaczej”,

- raport ze spotkań informacyjno-szkoleniowych w gminach przystępujących do programu,

- informacje zebrane podczas dwukrotnych warsztatów strategicznych przeprowadzonych w gminach.

 

Strategie Informatyzacji Gmin biorących udział w drugiej edycji programu dostępne są tutaj.

2008-12-27