Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Witryna Wiejska

Witryna Wiejska powstała w ramach programu VITA (Village in Transition), prowadzonego we współpracy przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W latach 2002-2003 stanowiła elektroniczną wersję Atlasu Inicjatyw: bazy danych o lokalnych organizacjach i działaniach.

Program e-VITA (skupiający się na wykorzystaniu technologii informacyjnych w rozwoju wsi) postawił przed Witryną nowe zadania. Stając się ważną jego częścią Witryna Wiejska otrzymała zadanie przekazywania zbieranych doświadczeń szerokiej grupie osób zainteresowanych wykorzystaniem IT w rozwoju wsi. Drugim ważnym celem WW było udostępnianie poprzez sieć informacji przydatnych mieszkańcom wsi, prowadzącym społeczne i gospodarcze działania. W ten sposób miała stanowić praktyczną zachętę do korzystania z Internetu. Z tą myślą zmieniono kształt Witryny. 17 stycznia 2005 roku pierwszy Internauta zawitał na strony nowo powstałego portalu dla aktywnych mieszkańców wsi – Witryny Wiejskiej, zawierającego, między innymi bibliotekę, w której umieszczane są wszystkie materiały i publikacje przygotowane w ramach programu.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2005 roku portal odwiedziło około 26 tysięcy użytkowników.

Rozwój portalu w pierwszym okresie istnienia

Wysiłki zespołu redagującego portal Witryna Wiejska skierowane zostały w kierunkach wyznaczonych przez potrzeby Internautów. W tym czasie powstały główne elementy portalu, takie jak Atlas Inicjatyw oraz podział portalu na 4 główne serwisy:

- Internet w rozwoju wsi

- Działania społeczne

- Przedsiębiorczość na wsi

- Program e-VITA

W ciągu trzech ostatnich miesięcy 2006 roku Witrynę Wiejską odwiedziło prawie 40 tysięcy użytkowników.Witryna Wiejska „Wszystko to, co chcesz wiedzieć”

Szybki rozwój portalu i rozbudowa jego zasobów uzmysłowiły konieczność przebudowy interfejsu i struktury portalu. Opracowano „Strategię rozwoju Witryny Wiejskiej”, która nakreśliła kierunek rozwoju portalu i określiła elementy, które powinny ulec modyfikacji.

Formalne zmiany polegały na:

- nadaniu większej czytelności publikowanym treściom,

- uatrakcyjnieniu wyglądu poprzez szersze zastosowanie elementów wizualnych,

- nadaniu portalowi charakteru ilustrowanego miesięcznika, poprzez wprowadzenie cykliczności tematycznej publikowanych treści.

Istotnym elementem strategii było określenie potrzeby podjęcia współpracy z korespondentami terenowymi – ludźmi, którzy problemy lokalnych społeczności znali z własnego doświadczenia.

Współpracownikami terenowymi Witryny Wiejskiej zostali zwycięzcy Konkursu dziennikarskiego „Moja gmina w UE”, przeprowadzonego przez Redakcję Witryny Wiejskiej. Zawartość merytoryczna portalu zaczęła przybierać dwojaki charakter.Z jednej strony powstawały teksty o charakterze doradczym, z drugiej artykuły publicystyczne, traktujące o aktualnych wydarzeniach wzbudzających zainteresowanie lokalnych społeczności.

Powstały nowe rubryki publicystyczne, takie jak:

- „Postawy”,

- „O tym się mówi”,

- „Moja wieś do kochania jest”.

oraz w dziedzinie doradztwa:


- „Klub pod gruszą”,

- „PR w organizacjach lokalnych”,

- „Doradztwo dla organizacji lokalnych”.

Powstała główna rubryka tematyczna - „Temat miesiąca” zawierająca teksty obu rodzajów – dydaktyczno- doradcze i publicystyczne.

Najbardziej pożądane stały się treści dodawane lub proponowane przez użytkowników portalu.Udział Internautów w tworzeniu Witryny Wiejskiej od dawna był widoczny w postaci Atlasu Inicjatyw, gdzie członkowie lokalnych organizacji sami dodawali opisy swoich aktywności. W drugiej edycji programu e-VITA w Atlasie Inicjatyw znalazły się opisy 392 inicjatyw, podjętych przez 389 lokalnych organizacji. Ten dział portalu nadal jest rozwijany, lecz w tamtym czasie pojawiają się też dodatkowe możliwości redagowania treści portalu przez Internautów. Zostają wprowadzone moduły do komentowania artykułów, w których Internauci mogą wypowiadać się lub polemizować z przeczytanymi tekstami.

Podjęto próbę „rozkręcenia” internetowego forum Witryny Wiejskiej. W tym celu zatrudniono jednego z korespondentów terenowych, jako moderatora forum internetowego Witryny Wiejskiej. Dzisiaj na forum Witryny Wiejskiej dostępnych jest ok. 150 tematów i ponad 700 postów Internautów.

Kolejnym krokiem w rozwoju portalu było stworzenie serwisu poczty mailowej na Witrynie Wiejskiej i umożliwienie zakładania kont pocztowych zarejestrowanym użytkownikom.

Wprowadzenie multimedialnych treści zapoczątkowało kolejny etap rozwoju Witryny Wiejskiej. Pojawiły się multimedialne prezentacje i filmy. Pierwszym filmem opublikowanym na Witrynie Wiejskiej była relacja z Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, które odbyło się w maju 2007 roku w Marózie. Od tamtego czasu multimedialne zasoby portalu Witryna Wiejska powiększyły się do kilkunastu pozycji.

Wraz z rozwojem Witryny Wiejskiej, zwiększyła się również ilość Internautów odwiedzających nasz portal. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2007 roku Witryna Wiejska odwiedzona była przez ponad 65 tysięcy unikalnych użytkowników.

Plany na przyszłość

W związku z dużym wzrostem ruchu na stronie Witryny Wiejskiej, konieczne okazały się zmiany związane ze zwiększeniem wielkości i dostępności serwerów, z których korzysta portal.

Obecnie przeprowadzane zmiany mają umożliwić pełną funkcjonalność wszystkich serwisów portalu przy dużo większym obciążeniu serwerów. Równocześnie ze zmianami serwerów, przygotowywane jest wprowadzenie nowych funkcjonalności na portalu Witryna Wiejska. Planowane, nowe funkcjonalności mają służyć zarówno Internautom, jak i redaktorom serwisu.

Nowości dla Internautów to:

- odtwarzacz filmów w formacie flasz na stronie,

- moduł „Tablica ogłoszeń” – pozwalający na umieszczanie prostych ogłoszeń składających się z: tytułu, nazwy i emaila użytkownika oraz treści ogłoszenia,

- moduł Mapa Tagów – prezentacja chmury Tagów (słów kluczowych) zdefiniowanych dla treści. Kliknięcie na dany Tag powoduje wyświetlenie stronicowanej listy zajawek do wszystkich treści, które mają przypisany dany Tag,

– odświeżenie wyglądu strony głównej serwisu, modyfikacja kolorystyki, kształtu ramek, zmiana kolorystyki nagłówków.

Nowości dla redaktorów to:

- wprowadzenie nowego systemu obsługi zawartości portalu – pozwoli to na indywidualne uzupełnianie treści przez korespondentów terenowych,

- moduł do automatycznej zmiany wielkości publikowanych zdjęć – ułatwi pracę przy publikacji materiałów fotograficznych.

Po trzech latach istnienia portal Witryna Wiejska stał się miejscem spotkań tysięcy osób, które są zainteresowane rozwojem własnym oraz budowaniem silnej lokalnej społeczności. W kolejnych liczba odwiedzających wzrosła, a Witryna Wiejska urosła do rangi ogólnopolskiego serwisu informacyjnego.

2008-12-27