Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Poradniki

Sieć IP w wiejskiej gminie

Artykuł Jacka Pietrusiaka "Sieć IP w wiejskiej gminie" przedstawia inwestycję w szerokopasmowy Internet na wsi i sieci IP jako korzyść publiczną.

 

Rozwój ICT na terenach wiejskich skutkuje wzmocnieniem procesów demokracji, a tym samym zwiększeniem udziału jednostek w podejmowaniu decyzji politycznych, edukacji, większym dostępie do wiedzy, informacji, łatwym i powszechnym dostępie do dóbr kultury.

2010-08-10

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF