Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Dostęp do Internetu

Poradniki

Projekt wymagań zawartości Studium Wykonalności, Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wniosku o dofinansowanie dla szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu

Dokument przygotował Wiesław Baług w ramach usług doradczych dla klastrów w programie e-VITA III. Projekt i wnioski  można przeczytać poniżej lub pobrać bezpłatnie w formie doc.

Raport wykorzystania środków Unii Europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego. Regionalne Programy Operacyjne

"Raport z wykorzystania środków unijnych na budowę społeczeństwa informacyjnego" powstał na podstawie ogólnie dostępnych danych, prezentowanych przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Raport obejmuje działania wszystkich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z budową sieci teleinformatycznych. 

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

 

Protokół Odbioru Końcowego wykonania Koncepcji budowy regionalnej infrastruktury internetowej

Protokół Odbioru Końcowego wykonania koncepcji budowy regionalnej infrastruktury internetowej. Dokument przygotowany w ramach usług doradczych dla klastrów w programie e-VITA III. Dokument można przeczytać poniżej lub pobrać bezpłatnie w formie doc.

Umowa udostępnienia konstrukcji nośnych napowietrznych linii dystrybucyjnych

Dokument przygotował Wiesław Baług w ramach usług doradczych dla klastrów w programie e-VITA III. Dokument można przeczytać poniżej lub pobrać bezpłatnie w formie doc.

Rekomendacje FWW dotyczące organizacji konkursów na dofinansowanie projektów sieci szerokopasmowej szkieletowej i dystrybucyjnej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Dokument przygotował Wiesław Baług w ramach usług doradczych dla klastrów w programie e-VITA III. Dokument można przeczytać poniżej lub pobrać bezpłatnie w formie doc.

Internet w mojej społeczności

Internet zmienia oblicze świata, bo stwarza ogromny dostęp do informacji. Chcielibyśmy, aby także mieszkańcy polskich wsi mogli korzystać z jego dobrodziejstw. W serii poradników, które przekazujemy na Państwa ręce, pokażemy możliwości wykorzystania technologii internetowych w rozwoju społeczności lokalnych, regionów, firm, organizacji pozarządowych, edukacji czy wreszcie rozwoju samego siebie.
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Internet moja przyszłość

W tym poradniku, napisanym w formie odrębnych artykułów, przedstawiamy wybrane kwestie, dotyczące rozwoju Internetu oraz jak może on służyć ludziom młodym, w nauce i w zabawie.

 

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF