Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Edukacja

Poradniki

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów

W poradniku opisano bariery poznawcze, emocjonalne, motywacyjne i organizacyjne, z jakimi zwykle borykają się osoby powyżej 50 roku życia, uczące się obsługi komputera i wykorzystania Internetu oraz przedstawiono rekomendacje dotyczące skutecznego ich przełamywania.

 

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Edukacja mieszkańców

Artykuł Marzeny Łotys "Edukacja mieszkańców" pochodzi z publikacji "Metoda e-VITA". W artykule opisano sposoby organizowania edukacji informatycznej dla mieszkańców gmin wiejskich, które dobrze sprawdziły się w trakcie realizacji programu e-VITA.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu

Podręcznik przygotowany przez Dorotę Pronobis przeznaczony jest dla osób stawiających pierwsze kroki w obsłudze komputera i poruszaniu się po Internecie. „Podstawy obsługi komputera i korzystania z internetu" każdy może ściągnąć, wydrukować, kopiować i rozpowszechniać bezpłatnie.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Technologie informacyjne w rozwoju wsi

Wnioski z debaty zorganizowanej przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Debata odbyła się 2 października 2008 roku.

Bezpieczeństwo w sieci

Anna Radziejowska w artykule "Bezpieczeństwo w sieci" skupia się na zagrożeniach, które dotyczą indywidualnego użytkownika Internetu, korzystającego z niego w domu lub miejscu publicznym (np. biblioteka, kafejka).

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Bezpieczeństwo w Internecie

Graficzna prezentacja Anny Radziejowskiej, podobnie jak artykuł tej autorki, mówi o rodzajach zagrożeń  mogących towarzyszyć korzystaniu z Internetu.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

 

E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi

Artykuł Andrzeja Wodeckiego jest pierwszym rozdziałem publikacji "Internet moja przyszłość". Artykuł mówi o możliwości studiowania czy podnoszenia swoich kwalifikacji przez Internet. Jako wprowadzenie do publikacji w formacie pdf, przedstawiamy krótkie wyjaśnienie czym jest e-learning.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF