Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Poradniki

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów

W poradniku opisano bariery poznawcze, emocjonalne, motywacyjne i organizacyjne, z jakimi zwykle borykają się osoby powyżej 50 roku życia, uczące się obsługi komputera i wykorzystania Internetu.

 

Przedstawiono także rekomendacje dotyczące skutecznego ich przełamywania. W badaniu ewaluacyjnym, przeprowadzonym w Supraślu w dniach 16–17 października 2010 roku, wzięło udział ośmioro trenerów i ośmioro uczestników szkoleń oraz troje przedstawicieli Fundacji Wspomagania Wsi, którzy organizowali szkolenia.

 

W trakcie badania przeprowadzono trzy wywiady grupowe i 19 wywiadów indywidualnych. Dodatkowo wykorzystano kwestionariusz ankiety oraz indywidualne techniki projekcyjne: test skojarzeń, animalizacji i personifikacji. Wypracowane w trakcie badania wnioski i rekomendacje mogą pomóc innym osobom i instytucjom w lepszym planowaniu i realizacji szkoleń dla seniorów z zakresu podstawowych umiejętności obsługi komputera.

2011-05-10

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF