Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Edukacja

Poradniki

E-learning

Prezentacja Andrzeja Wodeckiego na temat e-learningu - zasad jego działania oraz korzyści jakie może nieść w społecznościach lokalnych. Wystąpienie Andrzeja Wodeckiego miało miejsce na  IV Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie w 2005 roku.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

E-learning- przegląd bezpłatnych kursów internetowych

Postanowiliśmy sprawdzić, jakie kursy są obecnie dostępne w sieci. Interesowały nas te, w których udział jest bezpłatny.
 

Internet a niepełnosprawni na wsi

Artykuł Krzysztofa Markiewicza jest drugim rozdziałem publikacji "Internet moja przyszłość". Wobec wielu dotkliwych barier utrudniających niepełnosprawnym aktywizację społeczną, telekomunikacja jest jednym z najbardziej skutecznych środków zapewniających niepełnosprawnym kontakt z otoczeniem, stwarzając im realną możliwość poprawy standardu życia. Autor przedstawia, w jak wielu dziedzinach Internet może wpływać na życie niepełnosprawnych żyjących na wsi.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Internet w szkole

Artykuł Zespołu Interklasa jest trzecim rozdziałem publikacji "Internet moja przyszłość". Autorzy piszą o wykorzystaniu sieci w szkole, starają się spojrzeć oczami ucznia, ale również nauczyciela czy rodzica na możliwości, jakie stwarzają nowe technologie informacyjne.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

E-praca. Poszukiwanie pracy w Internecie

Prezentacja Eweliny Kluss-Wykrotki na temat poszukiwania pracy w sieci przedstawiona na IV Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w  Marózie w 2005 roku.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

E-promocja - jak wykorzystywać sieć internetową do promocji?

Artykuł na temat promocji w Internecie przedstawiony przez Wojciecha Murzyna na IV Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w  Marózie w 2005 roku.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Prowadzenie biznesu w Internecie

W artykule Wojciech Murzyn przedstawia przegląd najważniejszych zagadnień związanych z prowadzeniem biznesu w Internecie. We wstępnej części autor wskazuje najważniejsze zmiany, jakie zostały spowodowane upowszechnieniem się Internetu jako sposobu komunikacji i prowadzenia działalności. Następnie wskazuje, dlaczego w szczególności małe firmy mogą skorzystać na tych przemianach.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF