Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Przykłady

E-learning w programie e-VITA II

 

Szkolenia prowadzone poprzez Internet (tzw. e-learning) są dobrym sposobem na udostępnienie wiedzy osobom mieszkającym daleko od centrów edukacyjnych (pod warunkiem, że mają oni stały dostęp do Internetu).

 

W drugiej edycji programu e-VITA prowadzone były dwa szkolenia e-learningowe, przeznaczone dla liderów lokalnych organizacji:

 

1. Planowanie i realizacja projektów dla społeczności lokalnych2. Ewaluacja i rozliczanie projektów.


 

Technika przeprowadzenia kursu i platforma szkoleniowa zostały opracowane w ramach pierwszej edycji programu e-VITA we współpracy z Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. Zawartość merytoryczna została przygotowana przez ekspertów ze Stowarzyszenia „Edukacja Inaczej”, którzy prowadzili szkolenia.

 

Szkolenia odbywały się w grupach ok. 20 osobowych. Uczestnicy wykorzystując forum internetowe spotykali się przez 2 tygodnie. Nad kolejnymi zadaniami pracowali wspólnie, pod kierunkiem trenera. Szukając rozwiązania poszczególnych zagadnień każdy uczestnik mógł skorzystać ze specjalnego podręcznika lub prezentacji multimedialnej przygotowanych dla kursantów. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli za zadanie przygotować dwa własne projekty, które były następnie oceniane przez nauczyciela. Osoby, które ukończyły kurs otrzymały certyfikat. Warunkiem otrzymania zaświadczenia było aktywne uczestnictwo w kursie i złożenie prac w trakcie szkolenia.

 

Pierwsze szkolenia przeznaczone były tylko dla uczestników z gmin biorących udział w programie e-VITA. Uczestnicy otrzymali tam dodatkowe wsparcie ze strony gminnych koordynatorów programu.

 

W ramach programu e-VITA II przeprowadzono 16 internetowych kursów z planowania i realizacji projektów oraz 4 kursy z ewaluacji i rozliczania projektów. W kursach uczestniczyło łącznie 393 osoby. Certyfikaty ukończenia otrzymało łącznie 242 uczestników. Warto wspomnieć, że szkolenia e-learningowe posiadają własną specyfikę. Po pierwsze uczeń może pracować w swoim tempie wtedy, kiedy ma na to ochotę lub czas. Po drugie na kursach e‑learningowych nie ma bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i uczeń jest oceniany na podstawie przesyłanych materiałów. Po trzecie wzrastają umiejętności korzystania z IT wśród kursantów.

 

Kursy e-learningowe cieszą się dużym zainteresowaniem Internautów. Często zgłaszają się osoby z jednej organizacji lub urzędu, które zdobyte w czasie kursu umiejętności wykorzystują w własnej pracy. W kilku organizacjach udział w szkoleniu stał się pewnego rodzaju obowiązkiem. 

2008-08-12