Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_9f8d2c1cfa10b0c9d45ab2c34737ef75, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /cms-core/cms.php on line 12
Internet na Wsi - Szkolenia z podstawowej i zaawansowanej wiedzy z obsługi komputera

Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Przykłady

Szkolenia z podstawowej i zaawansowanej wiedzy z obsługi komputera

 

Głównym celem programu e-VITA II jest budowa nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. W gminach uczestniczących w drugiej edycji programu e-VITA przeprowadzono szkolenia z podstawowej i zaawansowanej obsługi komputera.

 

Wzięły w nich udział 1359 osoby:

- w tym w kursach podstawowych 742 osoby;

- w zaawansowanych 617 osób.

 

Łącznie odbyło się 115 kursów. Szkolenia przeprowadzono od stycznia do listopada 2007 roku.

 

Szkolenia podstawowe

 

Zajęcia były prowadzone przez trenerów pochodzących z terenu danej gminy, którzy wcześniej zostali przeszkoleni przez specjalistów z Fundacji Wspomagania Wsi. Na każde szkolenie przewidziano 20 godzin. Kursy przede wszystkim miały za zadanie przełamać lęki i obawy związane z korzystaniem z komputera i z Internetu oraz zachęcić uczestników do wykorzystywania tych narzędzi w życiu codziennym - w pracy, w domu. Na początku zajęć poziom wiedzy informatycznej wśród osób przystępujących do szkoleń był zróżnicowany. Różnice te wyrównywały się po kilku godzinach szkolenia a po ukończeniu kursu uczestnicy prezentowali podobny zasób wiedzy i umiejętności.

 

 

Zakres szkoleń obejmował:

 

- podstawy obsługi komputera: uruchamianie komputera, posługiwanie się myszką, drukowanie, pisanie na klawiaturze, zapoznano się również zasadami ergonomii, czyli prawidłowej postawy siedzącej podczas pracy z komputerem,

- umiejętność korzystania z Internetu: wyszukiwanie potrzebnych informacji, zakładanie kont e-mail, ściąganie plików z Internetu,

- zasady ergonomii, czyli prawidłowej postawy siedzącej podczas pracy z komputerem.

 

Uczestnicy szkoleń zostali zachęceni do praktycznego wykorzystywania zdobytych umiejętności w życiu codziennym oraz do dalszego kształcenia się przez Internet.

 

Szkolenia odbywały się w oparciu o „Podręcznik podstawowej obsługi komputera i programu Microsoft Word” przygotowany przez eksperta współpracującego z FWW – Pawła Ryttla. Szkolenia podstawowe zostały ocenione przez kursantów jako bardzo potrzebne i dobrze prowadzone. Głównym źródłem informacji zwrotnych od uczestników szkoleń była ankieta internetowa wypełniana po ukończeniu kursu. Prawie wszystkie z wypełnionych ankiet zawierały informacje o bardzo pozytywnym odbiorze szkolenia przez kursantów, na przykład:

A2: Myślę, że zorganizowanie takiego szkolenia było słuszne. Pewnie wiele osób się ze mną zgodzi ze owo szkolenie pomaga zrozumieć i przybliżyć tą obszerną wiedzę.

 

Dzięki szkoleniom podstawowym wielu mieszkańców wsi przełamało swój strach i obawy związane z korzystaniem z komputera. Kursy pokazały, że „nie taki diabeł straszny, jak go malują” i pomogły przełamać barierę, która zniechęcała do korzystania z komputera.

 

Szkolenia zaawansowane

Szkolenia zaawansowane podzielono na cztery kursy główne:

- e-księgowość,

- tworzenie stron internetowych,

- zakładanie sklepów internetowych,

- obsługa pakietu Office.

 

Dodatkowym kursem zrealizowanym tylko w jednej gminie był kurs poruszający zagadnienia związane z zakładaniem sieci LAN i WLAN. Wszystkie szkolenia prowadzili trenerzy współpracujący wcześniej z Fundacją Wspomagania Wsi. Na każdy kurs przewidziano 16 godzin zajęć. 385 osób wzięło udział w szkoleniach z budowy stron internetowych oraz podstaw obsługi programów z pakietu Office. Najmniej uczestników przystąpiło do szkoleń z budowy sieci LAN i WLAN oraz zakładania sklepów internetowych - w sumie 47 uczestników. Podobną frekwencję zanotowano w przypadku szkoleń z e-grafiki oraz e-księgowości.

 

Podsumowanie i rekomendacje

Po przeanalizowaniu przebiegu obu typów szkoleń - podstawowych i zaawansowanych można rekomendować następujące zmiany:

  • Podwojenie liczby godzin kursów podstawowych;

  • Dzień przed rozpoczęciem każdego szkolenia należy upewnić się czy sala komputerowa jest odpowiednio przygotowana do prowadzenia zajęć, np. czy nie brakuje kabla USB, czy jest wystarczająco szybkie łącze internetowe itd.;

  • System rekrutacji na zajęcia z zaawansowanej obsługi komputera można udoskonalić poprzez wstępną selekcję potencjalnych uczestników. Warunkiem uczestnictwa w kursie może być np. napisanie krótkiego listu motywacyjnego na temat: „Dlaczego chcę wziąć udział w kursie?”;

  • Na zakończenie każdego z kursów należy przeprowadzić test oceniający przyswojenie zdobytej wiedzy.

2010-08-12