Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Poradniki

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego – wybrane zagadnienia

Artykuł na temat dużej nowelizacji ustawy o informatyzacji oraz kpa obejmujący m.in. zagadnienia:
- usankcjonowanie systemu informatycznego epuap,
- instytucja profilu zaufanego epuap oraz rola podmiotów wyznaczonych do zakładania profili zaufanych na szczeblu lokalnym,
- perspektywy funkcjonowania ePUAP - wady/zalety/szanse/zagrożenia.

Artykuł powstał na licencji Creative Commons CC-BY-SA 3.0.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie artykułu i wszelkich jego pochodnych, pod warunkiem umieszczenia na nich informacji o pochodzeniu, autorstwie i finansowaniu oryginalnej jego wersji.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieł, pod warunkiem że będą one opublikowane na takiej samej licencji.

2011-06-14

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF