Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Poradniki

Planowanie strategiczne

Artykuł  Borysa Czerniejewskiego "Planowanie strategiczne" pochodzi z publikacji "Metoda e-VITA".

Artykuł opisuje przebieg procesu planowania strategicznego, który powinien doprowadzić do stworzenia strategii informatyzacji gminy. W artykule omówiona została celowość tworzenia strategii, jej struktura i związki z innymi dokumentami strategicznymi. Zdefiniowane zostały pojęcia informatyzacji, strategii, wizji i misji. Przedstawiony też został sposób przeprowadzania podstawowych analiz. Na zakończenie zaprezentowano proces planowania strategicznego w programie e-VITA.

2010-08-06

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF