Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Poradniki

Wieś w gospodarce informacyjnej-możliwy wpływ nowych technologii na sytuację i rozwój obszarów wiejskich

Artykuł Jana Saloni i Bartosza Margol przedstawia możliwy wpływ nowych technologii na sytuację i rozwój obszarów wiejskich.

 

Nagły dynamiczny rozwój nowych technologii stwarza niespodziewaną szansę zmniejszenia dystansu ekonomicznego i różnicy szans życiowych, pomiędzy mieszkańcami wsi i miast. Jednak dotąd nowe technologie, w sposób naturalny zwiększając swoją dostępność na terenach zurbanizowanych, zamiast zmniejszać - zwiększają dystans między miastem a wsią.

 

Nie wydaje się istnieć prosta metoda zwiększenia dostępności nowych technologii na wsi. Należy łączyć bezpośrednie projekty inwestycyjne, z włączaniem nowych technologii do innych projektów infrastrukturalnych, z działaniami edukacyjnymi, a także poprawę jakości obecność administracji publicznej w sieci i elektroniczną obsługę jej klientów, szczególnie w drobnych, codziennych sprawach.

2011-12-22

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF