Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Planowanie i strategia

Poradniki

Jak zdobyć środki finansowe na inwestycje w IT – fundusze i programy unijne

Artykuł Tomasza Filipowicza skupia się na analizie pozyskania funduszy uwzględniających główne fazy przedsięwzięcia informatycznego budowy/utrzymania/rozwoju. Przedstawia ograniczenia wybranych źródeł finansowania (przykładowo fundusze UE finansują tylko fazę budowy pomijając rozwój i eksploatację). Omówiony zostanie dobór i pozyskanie źródeł finansowania w sposób gwarantujący zaspokojenie potrzeb wynikających ze wszystkich faz.

 

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego – wybrane zagadnienia

Artykuł na temat dużej nowelizacji ustawy o informatyzacji oraz kpa obejmujący m.in. zagadnienia:
- usankcjonowanie systemu informatycznego epuap,
- instytucja profilu zaufanego epuap oraz rola podmiotów wyznaczonych do zakładania profili zaufanych na szczeblu lokalnym,
- perspektywy funkcjonowania ePUAP - wady/zalety/szanse/zagrożenia.

 

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Wybrane zagadnienia małej i dużej nowelizacji ustawy – prawo zamówień publicznych

Artykuł porusza problemy związane ze zmianami w prawie zamówień publicznych w kontekście zamówień IT, w tym: - mała i duża nowelizacja PZP, - przyśpieszenie procedury przetargowej, - likwidacja protestu, etc.

 

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Wieś w gospodarce informacyjnej

Artykuł Jana Saloni i Bartosza Margol przedstawia możliwy wpływ nowych technologii na sytuację i rozwój obszarów wiejskich.

 

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Modele zaangażowania samorządu w rozwój dostępu do Internetu na obszarach nieatrakcyjnych biznesowo

Prezentacja Klary Maleckiej przedstawiona 23 listopada 2010 roku na sesji  pt: "Ekonomika szerokopasmowej sieci samorządowej" podczas  VII Forum Usług Szerokopasmowych.

 

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Outsourcing zarządzania gminną siecią jako jeden z modeli organizacyjnych

Prezentacja Wiesławy Kwiatkowskiej przedstawiona 23 listopada 2010 roku na sesji  pt: "Ekonomika szerokopasmowej sieci samorządowej" podczas VII Forum Usług Szerokopasmowych.

 

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów

Prezentacja Wiesława Baługa przedstawiona 23 listopada 2010 roku na sesji  pt: "Ekonomika szerokopasmowej sieci samorządowej" podczas VII Forum Usług Szerokopasmowych.

 

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF