Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Poradniki

Prawo zamówień publicznych w zamówieniach IT

Tomasz Filipowicz w swoim artykule skupia się na wynikających z przepisów prawnych zawartych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych, uwarunkowaniach wymagających uwzględnienia w ramach wyłaniania wykonawcy.

 

Przepisy prawne zostały opatrzone komentarzem skupiającym się na prezentacji ich praktycznego zastosowania wraz z omówieniem częstych błędów i problemów pojawiających się w trakcie ich stosowania.

2009-06-09

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF