Warning: mkdir() [function.mkdir]: Disk quota exceeded in /cms-core/pdo.php on line 258

Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file ../FileStorage/.backup/20200716155129/.complete because No such file or directory in /cms-core/pdo.php on line 277
Internet na Wsi - Usługi administracji samorządowej dla obywateli przez Internet w kontekście nowelizacji ustawy o informatyzacji, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o podpisie elektronicznym – demokracja na poziomie lokalnym

Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Poradniki

Usługi administracji samorządowej dla obywateli przez Internet w kontekście nowelizacji ustawy o informatyzacji, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o podpisie elektronicznym – demokracja na poziomie lokalnym

Publikacja Tomasza Filipowicza przedstawia aktualnie projektowane zmiany w przepisach prawa bezpośrednio rzutujące na zakres i sposób zastosowania rozwiązań ICT w samorządzie lokalnym. Zaprezentowane są skutki ich wprowadzenia, ryzyka i problemy wynikające z nowelizacji oraz przykładowe sposoby ich mitygowania.

2009-06-04

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF