Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Zasoby i usługi w sieci

Poradniki

Przewodnik po prawie autorskim i prawach pokrewnych w Internecie

Przewodnik Małgorzaty Gradek-Lewandowskiej zawiera praktyczne odpowiedzi na podstawowe pytania z zakresu prawa autorskiego, które stawia przed sobą użytkownik Internetu: zarówno ten, który przegląda strony www (użytkownik końcowy), jak i ten, który utwory chronione prawem autorskim umieszcza w sieci, stając się przez to dostawcą jej zawartości (content provider). Jednocześnie przewodnik ma być próbą usystematyzowania pojęć prawniczych i relacji pomiędzy nimi, a także pomocą w uświadomieniu sobie niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie wiążą się ze zbagatelizowaniem zasad prawa autorskiego.
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Usługi administracji samorządowej dla obywateli przez Internet w kontekście nowelizacji ustawy o informatyzacji, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o podpisie elektronicznym – demokracja na poziomie lokalnym

Publikacja Tomasza Filipowicza przedstawia aktualnie projektowane zmiany w przepisach prawa bezpośrednio rzutujące na zakres i sposób zastosowania rozwiązań ICT w samorządzie lokalnym. Zaprezentowane są skutki ich wprowadzenia, ryzyka i problemy wynikające z nowelizacji oraz przykładowe sposoby ich mitygowania.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Zawarcie umowy z Wykonawcą – kluczowe problemy prawne

Artykuł Tomasza Filipowicza ma przybliżyć zainteresowanym problematykę związaną z przygotowaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego branży IT, która w skuteczny sposób będzie zabezpieczać interesy zamawiających w trakcie oraz, o czym często się zapomina, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Omówione zostaną podstawowe dobre praktyki przy zawieraniu umów IT i  wybrane elementów umowy, które w praktyce nastręczają najczęstsze problemy.
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Prawo zamówień publicznych w zamówieniach IT

Tomasz Filipowicz w swoim artykule skupia się na wynikających z przepisów prawnych zawartych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych, uwarunkowaniach wymagających uwzględnienia w ramach wyłaniania wykonawcy. Przepisy prawne zostały opatrzone komentarzem skupiającym się na prezentacji ich praktycznego zastosowania wraz z omówieniem częstych błędów i problemów pojawiających się w trakcie ich stosowania.
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

E-księgowość w pracy organizacji lokalnej

Prezentacja Jacka Palucha na temat e-księgowości w pracy organizacji lokalnej przedstawiona na IV Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w  Marózie w 2005 roku.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

E-samorząd

W artykule Kajetan Wojsyk wyjaśnia pojęcie "e-samorządu" jako nowej, stosownej dla XXI wieku samorządowej organizacji ludzi, wykorzystujących elektroniczne rozwiązania w celu obniżenia kosztów i zwiększenia sprawności funkcjonowania administracji lokalnej.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

Bezpłatne narzędzia internetowe

Dzisiejszy Internet to coraz więcej serwisów oferujących aplikacje sieciowe pomocne w różnych sytuacjach.Wielość zastosowań tego typu serwisów świadczy o coraz większej funkcjonalności i użyteczności Internetu.