Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Przykłady

Gmina Cekcyn w konkursie Małych Grantów

Koło aktywnych kwaterodawców
Zapraszamy w Bory Tucholskie

 

Dzięki projektowi powstał nowoczesny portal internetowy (http://www.e-agroturystyka.las.pl), zawierający dane kwaterodawców, oferujących swoje usługi na terenie gminy Cekcyn. Zbudowane zostały podstawy technologiczne i graficzne portalu, a jego uczestnicy przygotowani do samodzielnej aktualizacji zawartych w nim informacji. W portalu prezentowane są oferty 14 kwaterodawców oraz 6 usługodawców z możliwością wyszukiwania kwater i atrakcji turystycznych. Dodatkowo w portalu znajdują się informacje na temat imprez organizowanych na terenie gminy. Portal ma też wersję angielską.

Właścicielem portalu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej. W przyszłości w oparciu o portal planuje się zwiększanie liczby uczestników portalu – kwaterodawców oraz usługodawców z branży turystycznej. TMZC pracować będzie ponadto nad rozszerzaniem możliwości technicznych portalu, dodaniem większej liczby interaktywnych map, a także dodaniem trzeciej wersji językowej, co powinno w znacznym stopniu wpłynąć na atrakcyjność strony, pomóc w promocji regionu, a w przyszłości zwiększyć liczbę turystów corocznie odwiedzających okolice Cekcyna.

 

Hallo, We are "The Young" form Cekcyn
Cekcyńska G@leria Młodych

 

Stworzono stronę internetową – Cekcyńską G@lerię Młodych (http://www.cekcynimy.las.pl) promującą działania młodzieży, a także działania i pracę świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy. Strona zawiera informację dotyczące lokalnych przedsięwzięć artystyczno - kulturalnych, w tym dwóch lokalnych grup: tanecznej "Brzozowianki" i sportowej "Optymiści", grupy GOK, oraz grup świetlicowych.

Oprócz promocji działań młodzieży strona internetowa ma służyć kształceniu umiejętności komunikacji w języku angielskim. Dlatego znaleźć na niej można słownik zawierający podstawowe słownictwo, ćwiczenia językowe dla dzieci i młodzieży z innych szkół, zwłaszcza wiejskich (np. rozsypanki wyrazowe, rebusy, uzupełnianie zdań itp.), a także forum dyskusyjne i blogi (również w języku angielskim).

 

2005-08-13