Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Przykłady

Gmina Stoszowice w konkursie Małych Grantów

Klub Sz@chistów
Rozgrywki on-line

 

Celem projektu grupy nieformalnej Klubu Szachistów z gminy Stoszowice było rozwijanie w ludziach pasji gry w szachy, a także integracja młodzieży i społeczności lokalnej poprzez wspólną zabawę i zespołowe działanie.

W projekt zaangażowali się dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z sześciu szkół. W każdej z placówek (Szkoła Podstawowa w Stoszowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Srebrnej Górze, Gimnazjum w Budzowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przedborowej, Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Gimnazjum w Grodziszczu, Gminny Ośrodek Kultury w Srebrnej Górze) powstał kącik komputerowy zaopatrzony w kamery cyfrowe, umożliwiające prowadzenie gminnych turniejów szachowych on-line. We wszystkich szkołach odbyły się dwutygodniowe turnieje – każdą szkołę reprezentowało 3 uczniów (2 chłopców i 1 dziewczyna). Ponadto młodzież, korzystając z portalu www.kurnik.pl i internetowych kamer prowadzi między sobą rozgrywki szachowe, ale także umawia się na spotkania po lekcjach, co świadczy o sukcesie przedsięwzięcia.

W ramach projektu Klub Sz@chistów wyremontowano także szachownicę znajdującą się na rynku w Srebrnej Górze. Poprzez wspólną grę miejsce to stało się punktem integrującym lokalną społeczność oraz atrakcyjnym punktem dla turystów odwiedzających miasteczko.

 

Srebrn@ Góra

 

Celem projektu było propagowanie Srebrnej Góry jako "przyjaznej" miejscowości turystycznej, miejsca, gdzie aktywnie można spędzić czas. W tym celu Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej – Schronisko PTTK & Companones Group "Carramba" stworzyło interaktywny portal turystyczny Srebrnej Góry www.srebrna.com. Strona propaguje turystykę i rekreację w Srebrnej Górze, zawiera opis miasteczka i Srebrnogórskiej Twierdzy. Ponadto na stronie możemy znaleźć pierwszą, kompletną, szczegółową bazę noclegową i gastronomiczną miejscowości, bogato zdobioną zdjęciami.

Ale jeśli panować wypoczynek w Srebrnej Górze przez Internet koniecznie trzeba zapoznać się z bogatą ofertą Centrum Turystki. Dla turystów, którzy lubią aktywnie spędzać czas, Centrum oferuje różnego rodzaju kolonie, obozy, czy warsztaty. Na stronie znajduje się mapa dojazdu i formularze pozwalające zarezerwować usługi turystyczne on-line.

Trzeba przyznać, że portal wygląda imponująco. Zawiera wyczerpujące informacje na temat Srebrnej Góry i oferty turystycznej Centrum. A wszystko w niezwykle miłej dla oka oprawie graficznej.

Ilość odwiedzin strony i liczne wpisy w księdze gości świadczą, że strona spodobała się także internautom.

 

Kuźnia Srebrnogórska w NECIE i w REALU

 

Projekt grupy nieformalnej Młoda Kuźnia Srebrnogórska i nieformalnej grupy wolontariuszy skupionej przy GOK Srebrna Góra miał na celu integrację młodych mieszkańców gminy Stoszowice oraz młodych ludzi odwiedzających miejscowość.

Młodzież postanowiła zarejestrować stowarzyszenie Kuźnia Srebrnogórska, czyli kuźnię pomysłów i miejsce przekuwania ich w rzeczywistość. Kuźnia motywuje młodych ludzi do współpracy ze sobą, korzystania z sieci internetowej do wspólnej komunikacji oraz organizowania imprez kulturowo-społecznych i rekreacyjnych celem aktywnego i edukacyjnego zagospodarowania wolnego czasu. Ponadto Kuźnia Srebrnogórska w REALU jest miejscem tworzenia, miejscem konsultowania własnych zamierzeń i rzeczywistego działania metodami grupowymi oraz sprawdzania wśród uczestników spotkań swoich dokonań i osiągnięć w tej dziedzinie.

Te piękne założenia przekładają się na realne, konkretne i jakże działania na rzecz społeczności lokalnej. I tak wolontariusze z Kuźni odmalowali szachownicę znajdującą się na rynku, czy odnowili długo nieużywany basen - kąpielisko w Srebrnej Górze, aby już od tegorocznych wakacji można było się kąpać. Basen okazał się też idealnym miejscem na zorganizowane przez Kuźnię półkolonie dla dzieci. Ale w programie było nie tylko pływanie, ale i wycieczki po okolicy, gry i zabawy zespołowe, czy dyskoteki i projekcje filmów w srebrnogórskim GOKu.

W ramach projektu powstała także strona internetowa – wizytówka Kuźni, ale nie tylko. Dzięki stronie można bliżej poznać młodzież z Srebrnej Góry i Stoszowic, przeczytać o ich działaniach, ale także podzielić się swoim pomysłem na spędzanie czasu wolnego w małej wiejskiej miejscowości.

 

Srebrn@szkoła

Utworzenie strony internetowej i regionalnego muzeum internetowego

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Srebrnej Górze postanowił zbudować stronę internetową (www.srebrnaszkola.edu.pl), która ułatwi uczniom i rodzicom kontakt ze szkołą i przedszkolem, da możliwość wypowiadania się na forum dyskusyjnym oraz, co ważne, stanie się wygodnym, szybkim i atrakcyjnym medium przy organizacji działań społecznych i kulturalnych. Na stronie rodzice znajdą wiele ciekawych, bieżących informacji na temat życia szkoły i przedszkola, m.in. plany lekcji, osiągnięcia swoich pociech czy jakże przydatne informacje o stypendiach.

Ale strona jest atrakcyjna nie tylko dla rodziców i innych mieszkańców gminy. Nauczyciele, rodzice i dzieci wspólnie zebrali materiały i opracowali internetowe muzeum zawierające szereg eksponatów zachęcających do poznawania dziedzictwa kulturowego regionu Srebrnej Góry.

Zespół Szkolno-Przedszkolny ze Srebrnej Góry zamierza dalej pracować nad stroną. Kolejnym udogodnieniem dla rodziców ma być wprowadzenie wirtualnego dzienniczka ucznia.

 

Internetowe spotkania z przeszłością i teraźniejszością
czyli nowoczesne formy integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym

 

Internetowe spotkania z przeszłością i teraźniejszością to projekt Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej w Stoszowicach, którego głównym celem jest promocja szkoły i regionu w Internecie – za pośrednictwem strony internetowej www.spstoszowice.pl.

Na stronie znajdziemy informacje o szkole, jej misji, historii oraz obecnej działalności. Ponadto w celu integracji dzisiejszych i byłych mieszkańców gminy wokół spraw dotyczących historii regionu, szkolne kółka historyczne i fotograficzne podjęły się zebrania i opracowania materiałów na temat obiektów historycznych na terenie gminy. Dzięki nim na stronie utworzono Internetową Izbę Pamiątek oraz Galerię Kapliczek i innych obiektów sakralnych. Na forum historycznym można będzie także dzielić się ciekawymi informacjami na temat przeszłości udokumentowanych miejsc.

2005-01-04