Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Przykłady

Nowe technologie w służbie mieszkańców (Wsparcie wdrożeń narzędzi IT)

Gminna Platforma Edukacyjna jest aplikacją wspomagającą proces nauczania w szkole

 

Została opracowana w ramach pierwszej edycji programu e-VITA. GPE oferuje szkołom dostęp do usług i aplikacji internetowych pomocnych w procesie edukacji. Ponadto GPE jest platformą współpracy między samorządem, szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami.

 

Aplikacja została zaprezentowana uczestnikom programu e-VITA II na konferencji otwierającej program we Wrocławiu. Następnie pięć gmin - Białogard, Dobrcz, Płużnica, Zawady, Baranów Sandomierski - wyraziło zainteresowanie wprowadzeniem platformy edukacyjnej w swoich szkołach. Sercem aplikacji jest pakiet e-Dziennik. Rodzice za jego pomocą mogą w każdej chwili sprawdzić postępy w nauce swoich pociech. Instalacja aplikacji objęła zaimplementowanie odpowiedniego serwera baz danych, uruchomienie procedur związanych z rejestracją użytkowników oraz na zakończenie - przeszkolenie informatyków w zarządzaniu bazami danych.

Prace nad uruchomieniem GPE rozpoczęły się w marcu 2007 od szkoleń z obsługi GPE, w których wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy i informatycy w gminach. Szkolenia odbywały się w gminnych szkołach od marca do maja 2007 roku. Odbyły się 34 czterogodzinne spotkania w salach informatycznych szkół, z czego pięć szkoleń skierowano do informatyków – objęły one 48 osób, natomiast 29 szkoleń przeznaczono dla nauczycieli i wzięło w nich udział 348 osób. Dzięki szkoleniom informatycy szkolni oraz inni nauczyciele bardzo szybko nauczyli się obsługiwać gminną platformę edukacyjną i zaczęli ją wykorzystywać w swojej pracy.

GPE wprowadzono w czterech gminach: Białogard (4 szkoły), Baranów Sandomierski (7 szkół), Dobrcz (6 szkół), Zawady (3 szkoły). Niestety samorząd gminy Płużnica przełożył wdrożenie na późniejszy termin z uwagi na nieprzygotowanie szkół i urzędu gminy do jego przeprowadzenia.

Dzięki GPE rodzice, uczniowie i nauczyciele mają lepszy kontakt ze sobą i większy wpływ na życie własnej społeczności.


 


2007-08-13