Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

O nas

Serwis zawiera informacje, które pomagają rozwijać Internet na wsi:

  • planować rozwój wykorzystania Internetu w gminie lub w powiecie - przygotowywać strategie, programy i projekty,

  • rozwijać dostęp do Internetu, w tym prowadzić budowę sieci teleinformatycznej i ją eksploatować,

  • przekonywać nieprzekonanych mieszkańców gminy do mądrego korzystania z sieci,

  • rozwijać lokalne zasoby i usługi w Internecie.

 

Doświadczenia i materiały tu prezentowane, w tym Metoda e-VITA, zostały wypracowane w ciągu siedmiu lat realizacji programu e-VITA w latach 2004-2011.

 

Program prowadzony był w partnerstwie przez Fundację Wspomagania WsiPolsko-Amerykańską Fundację Wolności. Partnerem pierwszej edycji programu i jednym z inicjatorów przedsięwzięcia była firma Cisco Systems wraz z Cisco Foundation.

 

Serwis prowadzi Fundacja Wspomagania Wsi. Internet na Wsi jest częścią Witryny Wiejskiej.

 

 

Redakcja serwisu: Magdalena Gromek

 

Zespół programu e-VITA:

Klara Malecka – kierownik programu

Jacek Pietrusiak

Krystian Połomski

Monika Dolińska – redaktor wydawnictw książkowych, redaktor Witryny Wiejskiej

Piotr Subotkiewicz – redaktor naczelny Witryny Wiejskiej

Magdalena Gromek – redaktor serwisu Internet na Wsi

Monika Kaczmaryk – redaktor Witryny Wiejskiej