Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA (2004-2005)

Dostęp do Internetu

Jednym z celów programu „Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA” było wdrożenie sieci teleinformatycznych w wybranych gminach, tak by można było na ich przykładzie i przy ich zastosowaniu uruchomić wybrane aplikacje Internetowe wspierające rozwój społeczny mieszkańców wsi i małych miast.

W ramach programu e-VITA wybudowano sieci teleinformatyczne i zapewniono szerokopasmowy dostęp do Internetu mieszkańcom 6 wiejskich i wiejsko miejskich gmin.

  • Szerokopasmowe łącze z Internetem zapewniono 41 instytucjom samorządowym w 12 miejscowościach, w tym szkołom i przedszkolom, świetlicom wiejskim, bibliotekom, domom kultury i remizie OSP.

  • W 11 miejscowościach zbudowano sieć radiową pozwalającą na podłączenie mieszkańców.

  • Utworzono 19 publicznych punktów darmowego dostępu do Internetu.

 

Zainstalowany w ramach programu sprzęt Cisco stanowi technologiczną bazę dalszego rozwoju sieci w 6 gminach. Jednocześnie gminy, pod wpływem rosnących oczekiwań mieszkańców, samodzielnie inwestują w rozwój sieci.

W ramach programu wybudowano sieci o różnym zasięgu w zależności od gminy. Wdrożenie w każdej gminie zostało maksymalnie dostosowane do potrzeb mieszkańców i możliwości finansowych programu. Ostateczny zakres wdrożenia został przyjęty w styczniu 2005 po wykonaniu szeroko zakrojonych działań pomiarowych i koncepcyjnych.

 

                                                 Audyt przedwdrożeniowy w gminie Stoszowice


Największe i najpełniejsze wdrożenie zostało zrealizowane w gminie Stoszowice. Partnerzy zdecydowali w tej gminie wykorzystać wszystkie możliwości techniczne, jakie stały do dyspozycji. Zrealizowano tam pełne, wielofunkcyjne wdrożenie: wybudowano sieć teleinformatyczną obejmującą swoim zasięgiem 7 miejscowości, zamieszkałych przez 85% mieszkańców gminy. Sieć pozwala na wykorzystywanie różnych narzędzi IT przez różne grupy odbiorców programu.

 

 

 

                                        Układanie światłowodu w gminie Stoszowice


W pozostałych gminach wdrożenie zostało ograniczone do przygotowania podstawowych urządzeń, pozwalających na późniejszą rozbudowę sieci. W gminach:

•    Białogard - gmina wiejska (woj. zachodniopomorskie),
•    Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie),
•    Mały Płock (woj. podlaskie),
•    Recz (woj. zachodniopomorskie),
•    Zelów (woj. łódzkie).
pilotażowe wdrożenia wybranych elementów infrastruktury teleinformatycznej objęło od jednej do kilku lokalnych instytucji.
 

2010-07-27