Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Gminy w programie

Opis sieci wybudowanej w gminie Białogard

Program e-VITA realizowany był we współpracy z wiejską gminą Białogard. Samo miasto jest osobną jednostką samorządu terytorialnego i nie uczestniczyło w programie. Gmina Białogard położona jest w północnej części województwa zachodniopomorskiego przy drodze krajowej nr 163 Kołobrzeg - Poznań oraz Szczecin - Gdańsk, w odległości 30 km od Kołobrzegu.

 

Najważniejszym projektem informatycznym w gminie była budowa szerokopasmowej sieci dostępowej. Jego realizacja warunkowała realizację pozostałych projektów.

 

Sieć teleinformatyczna dla Gminy Białogard, która została objęta programem e-VITA łączy z Internetem Urząd Gminy Białogard. Ponadto w budynku UG zainstalowano punkt dostępowy WiFi. Podsystem dostępu do sieci Internet zlokalizowany został w budynku Urzędu Gminy, gdzie zakończone jest łącze Frame Relay Polak-T. W ramach podsystemu dostępu WiFi zastosowano punkt dostępowy firmy Cisco, pracujący w standardzie IEEE 802.11g.

Konieczne urządzenia LAN Gmina dostarczyła we własnym zakresie. Również gmina wykonała prace związane z budową infrastruktury dla systemu radiowego i montażem urządzeń radiowych.

 

Na podbudowie dostarczonych urządzeń Cisco stworzono sieć WiFi. Sieć ta jest wykorzystywana do utworzenia hot-spotu na terenie Urzędu Gminy, podłączone są do niej wszystkie urzędy.

 

Po zakończeniu programu samorząd planował dalsze prace m.in projekt Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty –„Wrota Parsęty”. W projekcie tym (uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych) Gmina miała zamiar zwiększyć odsetek ludności, którzy będą mieli możliwość korzystania z Internetu. Planowana była  również wymiana przestarzałego parku maszynowego samego Urzędu.

 

W roku 2005 gmina złożyła wniosek na rozpisane przez ministerstwo dotacje na podłączenie Internetu szerokopasmowego do jednostek szkolnych i punktów bibliotecznych. W trakcie trwania programu e-VITA Gmina złożyła wniosek w ramach programu "Ikona". Z programu dwie biblioteki gminne otrzymały czytelnie internetowe (razem 6 zestawów komputerowych infrastrukturą sieciową).

 

Gmina Białogard wzięła udział w drugiej edycji programu e-VITA. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj artykuł Ewy Szczybelskiej "E-VITA a informatyzacja w Gminie Białogard"

 

2010-12-27