Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Gminy w programie

Opis sieci wybudowanej w gminie Cekcyn

Gmina Cekcyn jest ośrodkiem turystycznym w województwie kujawsko-pomorskim, 12 km od Tucholi, 56 km od Bydgoszczy.

 

W ramach pierwszej edycji programu e-VITA sieć teleinformatyczna dla Gminy Cekcyn połączyła z Internetem:

 • Urząd Gminy,

 • Gminny Ośrodek Kultury,

 • Bibliotekę,

 • Policję,

 • Gimnazjum

 • Szkołę Podstawową,

 • Przedszkole,

 • Zakład Opieki Zdrowotnej,

 • Ośrodek Szkolenia Pożarniczego

 

Ponadto sieć umożliwiła podłączenie poprzez interfejs radiowy WLAN gospodarstwa domowe znajdujące się w polu działania systemu radiowego.

Podsystem dostępu do sieci Internet zlokalizowany został w budynku Urzędu Gminy, gdzie znajduje się zakończenie łącza Frame Relay Polak-T.

Zastosowane zostały urządzenia radiowe pracujące w standardzie IEEE 802.11b. Urządzenia radiowe użyte zostały do połączenia pomiędzy sobą poszczególnych węzłów sieci (połączenia punkt-punkt).

 

System połączeń radiowych składa się z węzła centralnego zlokalizowanego w Urzędzie Gminy i trzech stacji abonenckich zlokalizowanych w obiektach gminnych. Stacje abonenckie zlokalizowano w:

 • Przedszkolu gminnym i Zespole Szkół w Cekcynie,

 • Zakładzie Opieki Zdrowotnej,

 • Ośrodku Straży Pożarnej.

 

Do innych obiektów sieci takich jak:

 • Biblioteka Gminna,

 • Policja

 • Gminne Centrum Informacji

 • Gminny Ośrodek Kultury

sygnał został doprowadzony z UG kablem (utp).

 

Stacje abonenckie zlokalizowane w obiektach gminnych to abonenci systemu należący do instytucji i urzędów gminy:

 • Przedszkole gminne,

 • Zakład Opieki Zdrowotnej,

 • Ośrodek Szkolenia Pożarniczego.


Abonenci indywidualni, czyli tzw. gospodarstwa domowe znajdujące się w polu sygnału radiowego również mogły korzystać z systemu dostępu abonenckiego WLAN.

Podsystem autentykacji realizowany był w oparciu o serwer Cisco Secure ACS. Zadaniem tego systemu było autentykowanie (hasło i nazwa użytkownika) urządzeń i użytkowników, które będą chciały uzyskać dostęp do zasobów sieci. Jest to szczególnie ważny element systemu ze względu na to, że sieć miała charakter radiowy (dostęp do niej nie jest fizycznie limitowany).

Aby sprawnie dobrze wykorzystać możliwości sieci teleinformatycznej w obiektach gdzie zlokalizowano stacje abonenckie, zbudowano jednocześnie siłami gminy sieci wewnętrzne LAN. Dla mieszkańców przygotowano publiczne punkty dostępowe w:

 • Bibliotece Publicznej

 • Gminnym Centrum Informacji.

 

Jednocześnie marcu 2005 powstało stowarzyszenie "CekcynNet" www.cekcyn.net , które buduje lokalną sieć z dostępem do Internetu dla mieszkańców. Sieć jest częściowo "kablowa" (utp), częściowo radiowa (wi-fi). Zasięg to miejscowość Cekcyn i okolice w promieniu ok. 4 km, obejmująca miejscowości: Cekcyn, Cekcynek, Knieja, Huta, Kruszka, Madera, Dębowiec, Stary Sumin, Nowy Sumin. Cel to budowa sieci po całej gminie. Stowarzyszenie posiada łącze Frame Relay 2Mb/s. Dla użytkowników sieci uruchomiono dostęp do usług na własnym serwerze www.cekcyn.net (konto pocztowe, www, własne domeny, ftp, gry sieciowe). Składka członkowska - która przeznaczana jest na opłatę łącza i rozbudowę sieci wynosi 50 zł miesięcznie.

 

Gmina Cekcyn wzięła udział w drugiej edycji programu e-VITA. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj artykuł Marka Kujawy"Budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w gminie Cekcyn".

2010-12-27