Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Gminy w programie

Opis sieci wybudowanej w gminie Zelów

Gmina Zelów położona jest w południowo-centralnej części województwa łódzkiego. W strukturze samorządowej znajduje się w powiecie bełchatowskim, w jego północno-zachodniej części. Od północy sąsiaduje z gminą Dłutów, od wschodu z gminami Drużbice i Bełchatów, od południa z gminami Kluki i Szczerców oraz od zachodu z gminami Widawa, Sędziejowice i Buczek.

 

Sieć teleinformatyczna dla Gminy Zelów połączyła Urząd Miasta, Gminne Centrum Informacji, Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Sieć umożliwiła podłączenie poprzez interfejs radiowy WLAN IEEE 802.11b gospodarstw domowych znajdujących się w polu działania systemu radiowego. Wszystkie połączenia radiowe pracowały wg standardu IEEE 802.11b (maks. 11 Mb/s).

Podsystem dostępu do sieci Internet zlokalizowany został w budynku GCI, gdzie zbudowano łącze Frame Relay Polak-T przeprowadzone z budynku UM.

Zastosowano urządzenia radiowe pracujące w standardzie IEEE 802.11b. Urządzenia radiowe będą użyte do połączenia pomiędzy sobą poszczególnych węzłów sieci (połączenia punkt-punkt) oraz utworzenia komórki abonenckiej.

 

System połączeń radiowych składa się z:

  • Węzła centralnego zlokalizowanego w Gminnym Centrum Informacji

  • Stacji rozsiewczej na wieży Kościoła

  • Hot-spot w sali komputerowej GCI

 

Centralny punkt rozsiewczy dla stacji abonenckich został zlokalizowany na wieży Kościoła z połączeniem do głównego węzła sieci łączem radiowym punkt-punkt.

W sali komputerowej w budynku GCI zainstalowano na ścianie dwa urządzenia dostępowe (Cisco AP1231), każde z parą anten, pozwalające na podłączenie bezprzewodowe komputerów w sali komputerowej, komputerów przenośnych gości Hot-spot.

Obszar dostępności Hot-spot wykracza poza obręb budynku, dlatego konieczne było kontrolowanie dostępu do sieci przez system autentykacji. Podsystem autentykacji realizowany był w oparciu o serwer Cisco Secure ACS. Zadaniem tego systemu było autentykowanie (hasło i nazwa użytkownika) urządzeń i użytkowników, którzy chcieli uzyskać dostęp do zasobów sieci.

2010-12-27