Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA (2004-2005)

Konferencja podsumowująca program e-VITA

12 stycznia 2006 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca program e-VITA.

Tematem konferencji, było „Wykorzystanie Internetu w Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Jej celem było zapoznanie uczestników z praktycznymi możliwościami wykorzystania technologii teleinformatycznych w rozwoju wsi z perspektywy doświadczeń programu „Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA”. Uczestnicy dowiedzieli się, że głównym celem partnerskiego programu Fundacji Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Cisco Systems było wsparcie działań samorządów i mieszkańców gmin wiejskich, prowadzących do wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych w społecznym i gospodarczym rozwoju wsi.


Sławomir Gromadzki podczas prezentacji efektów programu e-VITA w Gminie Mały Płock


Kilka miesięcy przed konferencją zespół FWW przeprowadził szeroko zakrojoną promocję tego wydarzenia. Ogłoszenie o konferencji umieszczono na Witrynie Wiejskiej (ok. 40 tys. otwarć miesięcznie). Bezpośrednio o konferencji powiadomiono 970 osób. Wydrukowano i wysłano 650 zaproszeń, w tym wykonano podwójną wysyłkę do 265 gmin zaproszonych do programu e-VITA. Drogą elektroniczną zaproszono 320 osób. Na konferencję zaproszono gminy aplikujące do programu e-VITA, przedstawicieli samorządów regionalnych i samorządów lokalnych uczestniczących w konferencji w Marózie, a także polityków.

W konferencji uczestniczyło 134 osoby, byli to przedstawiciele lokalnych samorządów, wójtowie, burmistrzowie, a także liderzy organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne w skład, których wchodziło 5 publikacji wydanych w ramach programu e-VITA, notki biograficzne prezenterów, informacja o partnerach programu oraz harmonogram konferencji.Uczestnicy konferencji podsumowującej program              

Ocena konferencji

Ocenę konferencji prowadzono za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na WW. Odpowiedziało na nią 47 osób.

34 osoby uznały, że informacje przekazane podczas konferencji były dla nich przydatne, 13 osób, że były inspirujące, nikt z uczestników nie zaznaczył odpowiedzi „nudne”. W tym 55% badanych uczestników, (czyli 26 osób) uznało za tematy szczególnie przydatne, działania przeprowadzone w 6 gminach, w których realizowano program e-VITA. 26% badanych uczestników konferencji (12 osób) za takie uznało kwestie techniczne, a 19% (9 osób) ogólne kwestie związane z wykorzystaniem Internetu w rozwoju wsi. Uczestnicy konferencji wysoko ocenili zarówno wiedzę przekazaną przez specjalistów jak i samą organizację konferencji.

 
Głosy krytyczne dotyczyły:

    * braku informacji o przyszłych planach programu,
    * zbyt długich wystąpień,
    * zbyt małej ilości informacji dotyczących kwestii technicznych,
    * krótkiego omówienia ciekawych możliwości wykorzystania nowych technologii IT na obszarach wiejskich,
    * braku możliwość zadawania pytań, dyskusji, wymiany zdań,
    * powtarzania podobnych efektów programu w wystąpieniach wójtów i burmistrzów z 6 gmin.

Biorąc pod uwagę, dużą liczbę uczestników i stosunkowo krótki czas przeznaczony na przedstawienie efektów 24 miesięcznego programu, można uznać, że spotkanie było dużym sukcesem Fundacji Wspomagania Wsi. Uczestnicy ocenili konferencję jako inspirującą do działania na rzecz społeczności lokalnych.
 

2010-08-20