Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA (2004-2005)

Szkolenia z podstawowej i zaawansowanej obsługi komputera

W ramach programu e-VITA 1 168 osób ukończyło podstawowe i zaawansowane szkolenia z wykorzystaniem komputera i Internetu. Operator zaplanował i przeprowadził akcję szkoleniową w 6 gminach, składającą się z trzech kolejnych komponentów:
 

 • pierwszym elementem były szkolenia dla trenerów i koordynatorów gminnych,

 • drugim - szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców gmin,

 • trzecim - szkolenia z zaawansowanej obsługi wybranych aplikacji Internetowych (dla mieszkańców). Ewaluacja szkoleń wykazała, że szkolenia odpowiedziały na potrzeby uczestników. Uczestnicy wysoko ocenili przydatność zdobytej wiedzy.


Warsztat szkoleniowy dla trenerów gminnych pt.. „Szkolenia informatyczne dla dorosłych”, Łowicz - wrzesień 2004

W ramach programu e-VITA zorganizowano trzydniowy, osiemnastogodzinny warsztat, którego celem było przygotowanie trenerów z gmin objętych programem e-VITA do przeprowadzenia szkoleń informatycznych dla osób dorosłych z zakresu podstawowej obsługi komputera. W warsztacie wzięło udział 12 osób. Trenerzy zgłaszani byli przez gminnych koordynatorów. Warsztaty prowadzone było metodami interaktywnymi. Zajęcia prowadzili specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i informatyki.
 
W czasie zajęć uczestnicy:

 • opracowali profile beneficjentów programu,

 • wypracowali listę potrzeb istniejących w ich lokalnych społecznościach,

 •  w oparciu o te dane opracowali konspekt zajęć.


Najistotniejszym wynikiem szkolenia w Łowiczu było opracowywanie przez uczestników scenariusza szkoleń. Przygotowany scenariusz umożliwiał przeprowadzenie w gminach szkolenia, którego efektem była umiejętność podstawowego posługiwania się komputerem w zakresie praktycznych zastosowań takich, jak wysłanie listów elektronicznych, czy przeglądanie stron Internetowych.
 
Szkolenie dla koordynatorów gminnych

W celu poprawienia komunikacji pomiędzy koordynatorami gminnymi a operatorem oraz pomiędzy koordynatorami gminnymi a społecznością w gminie, w listopadzie 2004 w Łowiczu zorganizowano dwudniowe szkolenie dla koordynatorów pt..: „Aspekty komunikacyjne w pracy koordynatora”.
 
W szkoleniu wzięło udział 9 osób z 6 gmin. Zajęcia prowadzone były przez trenerki Stowarzyszenia „Edukacja Inaczej”.
 
Celem szkolenia były:

 • wymiana doświadczeń w zakresie działań związanych z wdrożeniami, szkoleniami, projektami lokalnymi ,

 • zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji,

 • wypracowanie wstępnych zasad systemu współpracy między gminami uczestniczącymi w programie e-VITA.


Wnioski wypracowane w ramach szkolenia:

 • Zauważalne czynniki sukcesu i ryzyka w podstawowych obszarach działań programu;

 • Realizowana i postulowana (wynikająca z założeń programu e-VITA) hierarchia zadań koordynatorów;

Ocena szkoleń w Łowiczu oparta na ankiecie ewaluacyjnej pokazuje, że szkolenia spełniły oczekiwania uczestników, po ich zakończeniu uczestnicy czuli się przygotowani do prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi. Umiejętności trenerów zostały ocenione jako wysokie, a kwestie organizacyjne jako dobre. Ponadto uczestnicy zgłaszali potrzebę organizacji większej ilości takich zajęć. Należy podkreślić, iż organizowanie takich szkoleń jest dobrą i rozsądną odpowiedzią na pojawiające się problemy w komunikacji. Szkolenia spełniły zatem swoją rolę.

 Szkolenia podstawowe i zaawansowane dla mieszkańców gmin

W czasie trwania programu e-VITA łącznie przeszkolonych zostało 1 168 osób, z czego w szkoleniach podstawowych wzięły udział 722 osoby, a w szkoleniach zaawansowanych 446. Łącznie odbyło się 109 szkoleń.
 
Tematyka poruszana w czasie szkoleń była następująca:
 
Szkolenia podstawowe miały na celu zachęcenie uczestników do korzystania z komputera oraz zapoznanie ich z podstawowymi zasadami korzystania z komputera i Internetu.
 
Po ukończeniu kursu osoby biorące w nim udział potrafiły obsługiwać w podstawowym zakresie komputer, poruszać się po Internecie i pobierać z niego dane, zakładać konta poczty e-mail, wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną, a także tworzyć i wypełniać dokumenty tekstowe (format Word).
Po zakończeniu każdego ze szkoleń uczestnicy byli poproszeni o krótką ich ocenę. Poniżej znajduje się kilkanaście odpowiedzi. Wynika z nich, że szkolenia doskonale trafiły w potrzeby mieszkańców gmin. Zdobyta podczas szkoleń wiedza będzie wykorzystywana przez uczestników w przyszłości. Wielu osobom zależy na kontynuowaniu tego typu edukacji. Dla części osób szkolenie było za krótkie i było realizowane w zbyt dużym tempie.
W przypadku tego typu szkoleń trudno jest znaleźć „złoty środek”- czyli dostosować je do bardzo zróżnicowanych potrzeb mieszkańców. Sukcesem było dotarcie ze szkoleniami do ludzi w różnym wieku, o czym również świadczą wybrane listy.
 
„Chciałabym podziękować za zorganizowanie tego kursu. Mam nadzieje, że tego typu kursy będą jeszcze przez Państwa organizowane (kiedyś może w nieco szerszym zakresie).Są one bardzo przydatne zwłaszcza dla osób, które nie miały dotyczenia z komputerem. A umiejętność poruszania się po internecie jest teraz bardzo potrzebna.”

„Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane, wykładowca jak najwięcej chciał nas nauczyć. Bardo prosimy o nowe kursy dla ludzi bardziej zaawansowanych. Bardzo dziękuję”

„Dla mnie najważniejsze było założenie Konta e-Mail, którego jeszcze nie miałam.”

”Chciałam przekazać wam tylko tyle, aby więcej szkoleń było w naszej gminie i troszeczkę więcej godzin. Wydaje mi się, że to troszeczkę za mało”

„Kurs był  ciekawy. Nigdy nie miałam styczności z komputerem. Przyda mi=
 się  w przyszłości gdyż choć trochę pojęłam obsługę ko=mputera. Dziękuję.”

„Organizatorom gratuluję takiego pomysłu. Wasz pomysł był naprawdę wspaniały. Wysuwam propozycję utworzenia następnego kursu, który mógłby rozszerzyć Nasz poziom wiedzy.”

„Jestem zadowolona, że przeszłam to szkolenie a przy okazji poznałam ciekawych ludzi.”

„Na szkoleniu nauczyłam się podstaw obsługi komputera i Internetu. Przychodząc na nie w ogóle nie umiałam korzystać z komputera. Chciałabym podziękować organizatorom za zorganizowanie szkolenia, głównie prowadzącemu panu R. Bąk, bo dzięki nim mogłam w pewnym stopniu nauczyć się obsługiwać komputer i Internet . Powinno być więcej takich szkoleń.”

„Kurs dał mi możliwość zapoznania się z podstawowymi czynnościami wykonywanymi na komputerze. Najważniejsza była dla mnie umiejętność zakładania nowego folderu i własnej skrzynki e-mailowej. Myślę, że takie kursy to niezbędna forma pomocy w doganianiu świata dla ludzi w moim wieku, którzy wyrośli w czasach, kiedy komputery były w sferze fantazji. Dla mnie na szkoleniu zajęcia były bardzo ciekawe  i motywujące do dalszej nauki”

„Na szkoleniu ważne było dla mnie wszystko. Oswoiłam się więcej komputerem i nauczyłam się wielu ważnych rzeczy. Myślę jednak, ze prowadzący szkolenie powinni wolniej i dokładniej tłumaczyć podstawy.”

                                                                                                                                                                                    (Pisownia oryginalna)
 
Szkolenia zaawansowane
 
Tematy szkoleń zaawansowanych zostały opracowane w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych, przeprowadzoną na początku realizacji programu w gminach. Przeprowadzono następujące szkolenia:

 • Poszukiwanie pracy w Internecie;

 • Budowa i marketing stron Internetowych;

 • Sprzedaż produktów turystycznych przez Internet;

 • Księgowość elektroniczna dla małych przedsiębiorstw, stowarzyszeń i rolników;

 • Zakładanie i prowadzenie sklepu Internetowego;

 • Podstawy obsługi programów z pakietu Office;

 • Podstawy systemu Linux.

Łączna liczba przeszkolonych osób znacznie przekroczyła liczbę zapisaną w umowie pomiędzy Polsko Amerykańską Fundacją Wolności a Fundacją Wspomagania Wsi.
Przeprowadzenie szkoleń wymagało znacznego wysiłku organizacyjnego ze strony FWW jak i lokalnych koordynatorów.
 

2010-08-23