Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_d8168f8e0fcff0c7462e9ac3d9378c88, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /cms-core/cms.php on line 12
Internet na Wsi - e-VITA (2004-2005)

Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Program e-VITA

e-VITA (2004-2005)

Program "Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA" skierowany był do społeczności wsi i małych miast. Projekt realizowany był w latach 2004-2005 i miał charakter pilotażowy.

 

E-VITA była partnerskim przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Cisco Systems Poland współdziałającym z Cisco Foundation oraz Fundacji Wspomagania Wsi. Program finansowany był w całości ze źródeł prywatnych a fundusze na jego realizację pochodziły od wszystkich trzech partnerów.

 

Celem e-VITY była popularyzacja konkretnych zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych (IT) wśród społeczności wiejskich w całym kraju oraz praktyczne przygotowanie wybranych społeczności (gmin) do korzystania z możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie dają te technologie. Działania zaplanowane w ramach programu skierowane były przede wszystkim do samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i młodzieży.

Witryna Wiejska

Witryna Wiejska powstała wraz z programem e-VITA i początkowo zaadresowana była głównie do uczestników programu. Z czasem stała się trwałą platformą gromadzącą i udostępniającą wiedzę wszystkim zainteresowanym.

English summary

On January 2004 three Partners: Polish-American Freedom Foundation, Cisco Systems acting in cooperation with Cisco Foundation and Rural Development Foundation have concluded the Memorandum on joint implementation of Program “Active Village. Information Society Building - e-VITA”. RDF become an operator of the Program.