Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec


Gmina Myszyniec podjęła się jednego z cięższych zadań, jakim było utworzenie Niekomercyjnej Sieci Komputerowej (NSK), co nie oznacza, że nie było to zadanie niewykonalne. Na etapie planowania budowy NSK, postanowiono przyłączyć jedynie największe wioski naszej gminy (Wolkowe, Wykrot i Wydmusy) oraz umieścić antenę na wieży Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu.

Jednak po konsultacjach i przemyśleniach postanowiono dołączyć jeszcze Krysiaki. Ze względu na konieczność stosowania procedur przetargowych, wydłużył się znacznie okres wyboru firmy. Przetarg rozstrzygnięto 22 lutego 2007 roku, a wygrała go firma „MATRIX” USŁUGI INFORMATYCZNE. W marcu ruszyły prace związane z budową punktów dostępowych WIFI i podłączaniem kolejnych wiosek.

 

[Obejrzyj wywiad z liderami gminy Myszyniec]

 

Podczas montowania kolejnych urządzeń okazało się, że maszty są zbyt niskie i nie można uzyskać połączenia pomiędzy poszczególnymi punktami. Wtedy postanowiono podnieść maszty w Wykrocie, Wolkowych i Wydmusach. Równocześnie ustalono, że po podniesieniu masztu w Wolkowych sygnał pojawi się we wsi Krysiaki. Po uzyskaniu zgody od Fundacji Wspomagania Wsi i Publicznej Szkoły Podstawowej (PSP) w Krysiakach przystąpiono do stawiania nowego masztu. Miał on znajdować się na dachu PSP w Krysiakach. Po wielu nieudanych próbach ustawienia połączenia z punktem w Wolkowych.

Przedstawiciel firmy MATRIX i informatyk gminy Myszyniec postanowili przenieść anteny i punkt na dach kościoła w Krysiakach i podnieść maszt w Wolkowych. W związku z tym musieliśmy uzyskać zgodę księdza proboszcza i parafian. Postanowiliśmy spotkać się z księdzem dziekanem i przedyskutować z nim sprawę montażu punktu. Następnie  wystosowaliśmy pismo do parafian, które zostało odczytane po każdej Mszy św. Mieszkańcy nie sprzeciwiali się ustawieniu anten na kościele, w związku z czym przystąpiono do ustawiania punktu w sposób umożliwiający połączenie z punktem w Wolkowych.

Równolegle z rozpoczęciem prac, zaczęliśmy zastanawiać się jak zabezpieczyć sieć przed wirusami i intruzami. W tym zadaniu bardzo pomogli nam koordynatorzy innych gmin znajdujących się w programie, do których zawsze mogliśmy zwrócić się z prośbą o radę. Nie można również zapominać o pomocy samych użytkowników, których pomysły często wystawiają nasze zabezpieczenia na ciężką próbę. Wszystkie osoby chcące podłączyć się do sieci muszą najpierw zapoznać się z regulaminem i wypełnić kartę zgłoszeniową.

 

Aneta Kalinowska, Dariusz Kobus, Myszyniec

2009-08-17