Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Debaty i konferencje

Seminaria informacyjne

W trakcie programu zorganizowano 4 seminaria informacyjne. Ich celem było przekazanie przedstawicielom samorządów lokalnych aktualnych informacji związanych informatyzacją obszarów wiejskich oraz zdobytych doświadczeń podczas realizacji programu e-VITA. W każdym z seminariów udział wzięło ok. 50 osób.

 

  Uczestnicy seminarium w Przysieku k. Torunia 04.10.2007

 

 

Seminaria poruszały zagadnienia:

  • skutecznej współpracy ze społecznością lokalną w zakresie informatyzacji,

  • planowania rozwiązań infrastrukturalnych w zakresie budowy sieci teleinformatycznych,

  • pozyskiwania funduszy unijnych na realizację infrastruktury teleinformacyjnej,

  • skutecznego zarządzanie wybudowaną infrastrukturą teleinformatyczną.

  • planów urzędów marszałkowskich w zakresie budowy szkieletowych sieci teleinformatycznych.

 

Prezentacje przedstawione podczas seminariów prowadzone były przez specjalistów zajmujących się wykorzystania IT w rozwoju lokalnym. Uczestnicy seminariów, także publikacje wydane w ramach programu e-VITA. Uczestnikami seminariów byli przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych i innych instytucji. Uczestnictwo było bezpłatne. Uczestnicy byli żywo zainteresowani przedstawianą tematyką i aktywnie w nich uczestniczyli. Z przedstawionych przez nich relacji wynikało, że wiedza i doświadczenie zdobyte podczas realizacji programu e-VITA przekazane w trakcie tych spotkań było dla nich bardzo przydatne. 

2012-09-11