Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Gmina Recz samowystarczalna informatycznie

 

Gmina Recz jest gminą miejsko – wiejską, leży w województwie zachodniopomorskim w  powiecie choszczeńskim, Gmina liczy ponad 5 tysięcy mieszkańców, w skład gminy wchodzi 15 sołectw. Miasto Recz jest siedzibą władz samorządowych. Leży wśród wzgórz nad rzeką Iną
i Reczanką, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: drogi krajowej nr 10 (Szczecin – Bydgoszcz) oraz drogi wojewódzkiej nr 151 (Gorzów Wlkp.– Świdwin). Przez gminę przebiega linia kolejowa Stargard Szczeciński – Piła. Od północy graniczy z gminą Dobrzany (powiat Stargardzki) oraz gminą Kalisz Pomorski (powiat Drawski), na wschodzie z gminą Drawno, na południu z gminą Choszczno, a na zachodzie z gminą Suchań (powiat Stargardzki).

Żyjąc w XXI wieku i co za tym idzie w dobie informatyzacji, trzeba sprostać „naciskowi” cywilizacji. Jakie to ma znaczenie dla gminy i prawidłowego jej rozwoju? Nic innego, jak zwrócenie uwagi na potrzeby społeczeństwa i zapewnienie dostępu do dóbr techniki. Idąc za ciosem i możliwościami, gmina Recz w 2004 roku przystąpiła do programu e-VITA. Program opierający się na budowaniu społeczeństwa informacyjnego dawał możliwości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Gmina Recz podjęła zadanie. Wiadomo, iż informatyzacja nie jest cyklem jednorazowym, kończącym się na jednym zadaniu. By uzyskać wymierne efekty w informatyzacji, namacalne dowody, gmina Recz przystąpiła do drugiej edycji programu e-VITA 2. Program opierał się głównie na informatyzacji terenów wiejskich. Zawiązane partnerstwa między gminą a stowarzyszeniami miały przynieść rezultaty w jak najgłębszym wykorzystaniu zasobów Internetu. Jak program e-VITA 2 został wykorzystany w gminie? Jak został przyjęty przez społeczność wiejską? Jakie korzyści przyniósł dla potencjalnego Kowalskiego?

Program e-VITA 2 w gminie Recz trwał w latach 2006/2007. Podczas realizacji zostały przeprowadzone  działania, które przyczyniły się do znacznej informatyzacji społeczeństwa wiejskiego. Dzięki programowi nastąpił znaczny dostęp do Internetu. Główną zasadą programu było udostępnienie bezpłatnego dostępu do Internetu przez co najmniej 2 lata. Należy tu wspomnieć, iż gmina Recz nie ma praktycznie żadnych możliwości zbudowania sieci informatycznej. Co to oznacza? Badania pokazały, ze gmina Recz jest tylko w części  zinformatyzowana, można tu pokusić się na stwierdzenie, że w rzeczywistości to tylko miasto Recz ma idealne możliwości do odbioru Internetu. Dlaczego? Ponieważ w mieście są położone światłowody, które w prosty sposób umożliwiają dostęp do Internetu, od różnych operatorów. Linia światłowodów przebiega przez drogę krajową nr 10 w kierunku Recza, drogę wojewódzką nr 151 w kierunku Recza oraz kierunek Recz-Bierzwnik, sytuacje przedstawia rysunek nr 2.

Nie można tu też zapomnieć o komercyjnych firmach które prowadzą sieć radiową w Reczu i tym samym dają drugą możliwość odbioru IT. Jest to jednak tylko miasto Recz, a co z resztą gminy? Z miejscowościami wiejskimi? W których też jest potrzeba korzystania z dóbr Internetu. Przecież żyjemy w XXI wieku. Komputer i Internet to żaden luksus…

Po wielu ekspertyzach i analizach uzyskano wynik o możliwości budowania sieci bezprzewodowej w gminie. Jest to najprostszy  sposób, który pozwala na podłączenie do Internetu praktycznie wszystkich mieszkańców z terenów wiejskich gminy Recz. I tu z pomocą przyszła e-VITA 2, program dał możliwość udostępnienia na terenach wiejskich sygnału Internetu. Jak to się stało? Wbrew pozorom bardzo prosto. Powstała Niekomercyjna Sieć Komputerowa w Sicku i w Sokolińcu oraz Publiczny Punkt Dostępu do Internetu w Żeliszewie. Co to jest NSK, PPD?

NSK - inaczej Niekomercyjna Sieć Komputerowa. Opierała się na zbudowaniu szkieletu sieci i późniejszym podłączeniu do niego potencjalnych odbiorców (mieszkańców wsi, świetlic, klubów). Prowadzone jest przez stowarzyszenie „Rozwój Wsi Sokoliniec”. Schemat budowy NSK w Sokolińcu przedstawia rysunek nr3.

PPD – Publiczny Punkt Dostępu do Internetu powstał w miejscowości Żeliszewo, umożliwia  dostęp do Internetu dla mieszkańców wsi. Prowadzony jest przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żeliszewie. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku Internet jest udostępniany za darmo. Dzięki realizacji programu e-VITA 2 zwiększył się procent odbiorców Internetu w gminie Recz i zinformatyzowano trzy miejscowości.

Realizując cele programu e-VITA 2 w gminie Recz zauważono, iż jest szansa i możliwość na zinformatyzowanie całej gminy. Wiemy, że droga radiowa jest łatwiej dostępna, ale wiemy też, że jest bardziej zawodna. Wiadomo, jak wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale czy warto się tym zrażać? Na pewno nie, nie w dobie informatyzacji. Dlatego w gminie, będzie dalej rozwijana sieć informatyczna, opierająca się na budowie bezprzewodowych sieci.  By plany mogły się powieść trzeba znać możliwości przesyłu sygnału drogą radiową oraz możliwości „terytorialne” gminy. Gmina Recz posiada opracowaną dokumentację techniczną na temat możliwości budowy bezprzewodowej sieci  uwzględniając przy tym położenie wszystkich miejscowości wiejskich względem siebie wraz z kosztami budowy takiej infrastruktury. Nakłady na inwestycje informatyczne są wysokie. Przeważnie gmin wiejskich na to nie stać. I tutaj dzięki wszelakim programom i funduszom jest szansa na dalsze trwanie w temacie. Gmina Recz widzi taką szansę i swoje sołectwa chce zinformatyzować wykorzystując środki z funduszy unijnych. Oczywiście by była większa perspektywa rozwoju i uzyskania dofinansowania na takie przedsięwzięcie preferowane są partnerstwa z ościennymi gminami, które również chcą inwestować w informatyzację. Partnerstwo o zasięgu powiatowym daje większe szanse na powodzenie i pełną realizację zadania. Plany są możliwe do zrealizowania, przy pełnej współpracy, w krótkim czasie można uzyskać zadawalający efekt inwestycji. Z pewnością taka forma współpracy, szybciej przyczyni się do uzyskania końcowego efektu. Korzystając z faktu, iż Polska jest członkiem UE i  może korzystać z Funduszy Strukturalnych, w  zamyśle jest aplikacja o środki na budowę sieci bezprzewodowych.

Na przełomie 2006/2007 roku w gminie Recz, jednym ze sposobów informatyzacji społeczeństwa był program e-VITA 2. Program wpłynął korzystanie na społeczeństwo i ostateczne podejście do informatyzacji. W krótkim czasie 36 osób zostało podłączonych do Internetu. Co to za sobą niesie? Wiele dobroci bez których dzisiaj nie można się obejść. E-vita  umożliwiła szybkie poznanie tego co uznawano za niemożliwe. Internet, jak wpłynął na mieszkańców, co spowodował? Śmiało można powiedzieć, że wpłynął korzystnie, możliwość uzyskania przeróżnych form wiadomości w zaciszu własnego domu, spowodował komfort życia. Tak powinno być w XXI wieku. Teraz nauka jest prostsza, zakupy łatwiejsze a ciekawość życia zaspokojona.

Program e-VITA 2 w gminie Recz trwał 2 lata.  Postawmy pytanie, co wniósł w społeczeństwo? Jak zainspirował do dalszego działania? Z pewnością realizacja programu miała działanie typowo społeczne w gminie. Aktywizacja społeczeństwa w znaczny sposób ułatwiła kontakt i samą współpracę samorządu z sektorem pozarządowym. Taka współpraca zainspirowała do dalszych planów nie tylko w  tematyce informatyzacji gminy. Wspólne działania pokazały sens zawiązywania partnerstw a efekt końcowy zadawalał każdą stronę. Przykładem tu są spotkania społeczeństwa wiejskiego z władzami, ich tematyka, poruszane tematy i ich ostateczne rozwiązywanie. To właśnie na takim spotkaniu padła propozycja rozszerzenia sieci NSK o kolejną miejscowość – Sicko. Ruchy wykonane w tym kierunku szybko przyniosły efekty, w ciągu trzech tygodni druga miejscowość była podłączona do sieci w ramach Programu e-VITA 2. Z pewnością jest to przykład inspiracji i aktywizacji społeczeństwa. Jest tu opisana jedna ze stron rozwoju gminy Recz, a mianowicie rozwój społeczny. Drugą stroną działalności, jest pozytywny wpływ programu na działania gospodarcze gminy Recz. Oczywiście, można zapytać, jak tak krótkie działania może wpłynąć pozytywnie na gospodarkę gminy.  Odpowiedź jest bardzo prosta, aktywizacja społeczeństwa, które przez długi czas tkwiło w marazmie potrafi przenieść przysłowiowe góry.  Jeśli w tak krótkim czasie uzyska się wymierne efekty, wówczas jest siła do dalszego działania. Wtedy wierzy się we własne siły. Może to jest zachowanie górnolotne, ale w społeczeństwie ze spuścizną gospodarstw państwowych jest to z pewnością krok milowy w przyszłość. Dzięki takim zachowaniom,  działania gospodarcze się rozwijają. Zaangażowanie się liderów danego społeczeństwa w inicjatywy gospodarcze, społeczne, ułatwia start w kolejne działania, które rozwijają życie na wsiach.

Program e-VITA 2 w gminie Recz skończył się 30 października 2007r. Łącznie gmina Recz uzyskała dofinansowanie na informatyzację terenów wiejskich w wysokości 61.750,00 zł. W ramach tych środków wybudowano NSK w Sokolińcu i w Sicku (podłączono 36 osób do bezpłatnego Internetu), PPD w Żeliszewie, powstał Gminny Portal Społeczny pod adresem www.ewrota.recz.pl, oraz przeszkolono ok.150 osób z podstaw obsługi komputera i Internetu i z podstawowych programów pakietu MS Office.

 

Dorota Miśkiewicz, Recz

2008-08-17