Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_fe61d5fb1790bc4999347142c508401f, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /cms-core/cms.php on line 12
Internet na Wsi - Gminy w programie

Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Gminy w programie

Wybór 13 lokalnych partnerstw do udziału w programie


Procedura wyboru uczestników do udziału w programie e-VITA II miała na celu wyodrębnienie lokalnych partnerstw posiadających największy potencjał potrzebny do pomyślnej realizacji programu. W efekcie ogólnopolskiego konkursu wybrane zostały lokalne partnerstwa reprezentujące 13 gmin. W skład partnerstw wchodziły samorządy i organizacje pozarządowe.

Zaproszenia do udziału w konkursie skierowano do lokalnych partnerstw reprezentujących wszystkie gminy wiejskie i miejsko‑wiejskie, które nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie dużych aglomeracji, gdzie największa miejscowość nie przekracza 20 tysięcy mieszkańców.

Zaproszenie wraz z załącznikami zamieszczono na stronie www.witrynawiejska.org.pl. Zaproszenia wysłano też pocztą elektroniczną do wszystkich gmin. Ponadto zdecydowano, że wybór partnerstw reprezentujących gminy, które brały udział w pierwszej edycji programu e‑VITA odbędzie się w trybie zamkniętego konkursu.

Do Fundacji Wspomagania Wsi wpłynęło 66 wniosków.
Na podstawie rekomendacji Rady Ekspertów, w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, ostatecznie do udziału w programie zaproszono partnerstwa reprezentujące 13 gmin, w tym 5 gmin uczestniczących w pierwszej edycji programu: Baranów Sandomierski (woj. podkarpackie), Bodzanów (woj. mazowieckie), Borne Sulinowo (woj. zachodniopomorskie), Dobrcz (woj. kujawsko-pomorskie), Myszyniec (woj. mazowieckie), Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie) Strzelin (woj. dolnośląskie), Zawady (woj. podlaskie) oraz 5 partnerstw z pierwszej edycji programu: Białogard (woj. zachodniopomorskie), Mały Płock (woj. podlaskie), Recz (woj. zachodniopomorskie), Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie), Stoszowice (woj. dolnośląskie). 

Eksperci oceniali wnioski według następujących kryteriów:

 

1. Gotowości samorządu do aktywnego udziału w programie, w tym zadeklarowanego wkładu własnego Gminy w realizację Programu.

 

2. Kapitału społecznego i aktywności społecznej w gminie – w tym składu Partnerstw zgłaszających wniosek o udział w Programie.

 

3. Jakości Projektu organizacji Niekomercyjnej Sieci Internetowej i Publicznego Punktu Dostępu do Internetu.


4. Jakości przedsięwzięć wykorzystujących Internet w lokalnym rozwoju, zaproponowanych do realizacji przez lokalne organizacje.

 

5. Perspektyw rozwoju IT w gminie i stopnia, w jakim lokalni partnerzy postrzegają inwestowanie w IT jako inwestowanie w rozwój społeczno - ekonomiczny:

  • czy Urząd Gminy posiada plan wykorzystania środków UE,

  • wpływu planowanych działań na społeczno-ekonomiczny rozwój gminy.

 

6. Charakteru gminy - preferowano gminy oddalone od dużych miast, o wysokim bezrobociu.

2008-12-27