Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Informatyzacja w Gminie Zawady

Wywiad z Pawłem Pogorzelskim

Gmina Zawady otrzymała dofinansowanie w wysokości 5,3 mln zł na realizację projektu w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt zakłada zbudowanie sieci światłowodowej na terenie gminy Zawady, zakup komputerów dla mieszkańców gminy, szkolenia komputerowe oraz rozbudowę strony internetowej. Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

 

Gmina Zawady współpracowała z Fundacją Wspomagania Wsi podczas wdrażania drugiej edycji programu e-VITA. W ramach tej współpracy powstała strategia informatyzacji gminy, sieć radiowa obejmująca większą część gminnych miejscowości oraz publiczny punkt dostępu do Internetu. Organizowano też szkolenia dla mieszkańców. 

 

W czasie XIII Konferencji Miasta w Internecie Zawady otrzymały wyróżnienie Prezesa UKE 

 

 

Z Pawłem Pogorzelskim – Wójtem Gminy Zawady rozmawiał Michał Kober, dziennikarz serwisu Internet na wsi, prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi

 

MK: Serdecznie gratuluję sukcesu, jakim jest pozyskanie dofinansowania na kolejne projekty związane z informatyzacją gminy Zawady. Projekt realizowany w ramach PO Innowacyjna Gospodarka to nie pierwsza inwestycja z tego obszaru, czy może Pan przedstawić historię informatyzacji gminy Zawady?

 

PP: Kilka lat temu wraz z kolegami postanowiliśmy rozwiązać problem związany z brakiem dostępu do Internetu. Firmy z branży nie były zainteresowane inwestycją ze względu na niską rentowność. Sytuacja wyglądała następująco – do centrali w gminie światłowód doprowadziła TP S.A. Dalej w zasięgu 5 km od Zawad była dostępna na drucie Neostrada. W pozostałych wsiach – modem. Mieliśmy więc wielką chęć i niewielkie możliwości. Wtedy trafiliśmy na program e-VITA. Można było dostać jakieś niewielkie środki i pomoc techniczną. Skorzystaliśmy z tej możliwości i po roku mieliśmy własną, niekomercyjną, radiową sieć internetową, przeszkolonych mieszkańców, punkty publicznego dostępu do Internetu oraz strategię rozwoju informacyjnego gminy. Za te działania od UKE otrzymaliśmy wyróżnienie ZŁOTA@. Co ciekawe, 260 abonentów ma bezpłatny dostęp, a zakładaliśmy ok. 100 podłączeń. Świadczy to o potrzebach naszych mieszkańców, zresztą sąsiadów również, bo z racji konfiguracji terenu musieliśmy wyjść z nadajnikami poza teren gminy, więc oni też skorzystali.

 

MK: Gmina Zawady wyraźnie stawia na informatyzację, czy to element jakiejś długookresowej strategii?

PP: Postawiliśmy na szeroko rozumiany rozwój naszego samorządu. Stworzyliśmy strategię rozwoju gminy, gdzie wskazaliśmy kierunki rozwoju, jednym z nich była informatyzacja. W ramach programu e-VITA II wypracowaliśmy strategię rozwoju informacyjnego. Zakłada ona budowę nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, czego spełnieniem jest nasza sieć, jej rozbudowa i współpraca z sąsiednimi samorządami.

 

MK: Proszę powiedzieć, jakie główne problemy napotkaliście Państwo i musieliście rozwiązać w procedurze aplikowania o środki z programu Innowacyjna Gospodarka?

 

PP: Największy problem to papierologia. Wnioski podpisywaliśmy kilka razy, za każdym razem czegoś brakowało, każda zmiana – nowe podpisy. No i interpretacja zapisów programu. Nie wszystkie koszty zostały też uwzględnione we wniosku, przez co musieliśmy korygować zakres działania.

MK: Jak wygląda montaż finansowy projektu?

PP: 85 % finansowanych jest ze środków z PO IG działanie 8.3, pozostałe 15 % z budżetu gminy. Ale zakładamy wystąpienie o środki w ramach innych programów ogłaszanych przez organizacje pozarządowe, gdyż tych nie można łączyć z innymi środkami unijnymi. Część środków własnych chcemy pozyskać również od sponsorów i wpłat mieszkańców w postaci darowizn. Projekt trwa 3 lata, będziemy więc mieli okazję aplikować do różnych programów.

 

MK: Do kogo skierowany jest projekt? I kiedy odbiorcy skorzystają z rezultatów przedsięwzięcia?

PP: Projekt jest skierowany do niezamożnych mieszkańców gminy Zawady, którzy korzystają z pomocy opieki społecznej. W tym roku zamierzamy przygotować dokumentację techniczną i rozpocząć szkolenia z obsługi komputera i Internetu. Wiosną powinniśmy zacząć prace związane z budową sieci i składaniem komputerów. Tak więc za rok społeczeństwo zacznie w pełni korzystać z rezultatów projektu.

 

MK: Jakie będą główne etapy / zadania realizowane w ramach projektu?

PP: Pierwszy etap, jak już powiedziałem, to przygotowanie dokumentacji technicznej. Równolegle rozpoczynamy szkolenia z obsługi komputerów i korzystania z sieci. 220 osób to duża ilość beneficjentów, szkolenia będą trwały systematycznie przez 2 lata. Zakupimy też 220 zestawów komputerowych, co również musi odbywać się etapami, gdyż fizycznie nie mamy gdzie składować takiej ilości kartonów ze sprzętem. Wiosną planujemy rozpocząć prace w terenie związane z zakopaniem kanalizacji światłowodowej i budową masztów. Sama instalacja anten zajmie również kilka miesięcy. Równolegle będziemy budować również portal internetowy dla mieszkańców.

 

MK: Czy doświadczenie nabyte w trakcie współpracy z Fundacją w ramach realizacji kolejnych edycji Programu e-VITA były pomocne w przygotowaniu tego projektu?

 

PP: O, tak. Budując obecną sieć radiową popełniliśmy kilka błędów, zresztą nie mogliśmy ich wcześniej przewidzieć. Konfiguracja terenu zmusiła nas do całkowitej zmiany przebiegu sieci, nie zaplanowaliśmy zasilania awaryjnego nadajników na wieżach. Teraz korzystamy z tamtych doświadczeń. Również szkolenia organizowane przez Fundację wniosły dużo przy samym pisaniu wniosku, choć korzystaliśmy tu z pomocy partnera. Oczywiście, sama strategia wniosła też wiele do takiego kształtu projektu.

 

MK: Czy w trakcie przygotowania projektu korzystaliście Państwo z pomocy doradców zewnętrznych?

 

PP: Tak. Podpisaliśmy umowę partnerstwa z firmą zewnętrzną. Argumentem „za” był głównie brak fachowców. Nie tyle brak, co duże obłożenie pracą naszych pracowników. Oprócz PO IG 8.3, otrzymaliśmy również 2,5 mln zł na rozbudowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Brama na bagna” oraz 2,5 mln na wymianę kulturalną z Gimnazjum w Solecznikach na Litwie. Ich przygotowanie i obsługa pochłaniały dużo energii. A przecież jeszcze Odnowa wsi i Leader+, nie wspominając o małych grantach, np. PO KL na prawo jazdy dla naszych mieszkańców. Dobre przygotowanie wniosku naprawdę zajmuje czas.

 

MK: Ile osób liczy Zespół zarządzający projektem?

 

PP: Po kilka osób z gminy i ze strony Fundacji. Uzupełniamy się nawzajem. Razem 6 osób.

 

MK: Jakby miał Pan porównać problemy związane z przygotowaniem i obsługą projektu współfinansowanego ze środków PO Innowacyjna Gospodarka do wcześniej realizowanych inwestycji np. tych z Programu e-VITA, czy są widoczne różnice?

 

PP: Oczywiście. Po pierwsze skala. Po drugie tutaj musieliśmy sami pracować, w e-VICIE II byli doradcy, którzy pomagali na każdym etapie. Na pewno też stres związany z oczekiwaniem na ocenę - w PO IG, bo w e-VICIE było raczej rodzinnie i po przyjacielsku. Cenimy sobie to i wniosek w 8.3 jest najlepszym przykładem dobrej współpracy z ekspertami Fundacji.

 

MK: Apetyt rośnie w miarę jedzenia... a więc jakie są dalsze plany w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady?

PP: W tym rozdaniu 8.3 nie mogło być działań dla gminy i jej jednostek. Chcemy mieć społeczeństwo informacyjne, a przecież tych ludzi ktoś musi obsłużyć. Wśród nas, urzędników, jest wielu analfabetów cyfrowych, trzeba więc szkolić pracowników i wyposażać urzędy w nowoczesny sprzęt. Dlatego cieszę się ze zmian w tym działaniu, dopuszczających szkoły, biblioteki i urzędy obsługujące jednostki samorządu terytorialnego do programu. Doszliśmy do wniosku, że teraz bierzemy się za mieszkańców, a kolejnym etapem będą urzędnicy. Dużo w tym temacie pomogła e-VITA II. Poszły 2 wnioski do PO KL na inkubator przedsiębiorczości i ekonomię społeczną. W ramach e-VITY III tworzymy konsorcjum z sąsiednimi gminami, co powinno zaowocować złożeniem wniosku na alfabetyzację cyfrową urzędów, bibliotek, domów kultury i szkół. Jest PO IG 8.3 oraz podlaski RPO, w którym do dziś nie ruszyły konkursy. Mamy więc jeszcze chwilę, ale czy sił starczy? No i środków na wkład własny!

 

MK: Serdecznie dziękuję za wypowiedź i życzę powodzenia.

 

PP: Dziękuję.

2010-09-20