Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Publikacje

W jaki sposób dostęp do Internetu może poprawić warunki pracy i życia mieszkańców wsi? Jak zapewnić dostęp do Internetu mieszkańcom wsi, w których komercyjni operatorzy nie chcą świadczyć swoich usług? Czy samorząd powinien zajmować się zapewnianiem dostępu do Internetu na wsi? Jeśli tak, to jak przekonać niezdecydowanych mieszkańców i radnych do przeznaczenia części gminnych pieniędzy na ten cel? Gdzie szukać informacji na ten temat?


Aby  pomóc osobom zajmującym się wprowadzaniem nowych technologii informacyjnych w swoich gminach i znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania, w drugiej edycji programu e-VITA,  wydano trzy publikacje. Prezentują one doświadczenia zebrane podczas informatyzacji 6 gmin w pierwszej edycji programu. Przedstawiają możliwości i przykłady budowy sieci, ich eksploatacji i praktycznego wykorzystania dostępu do Internetu. Wersje elektroniczne wszystkich publikacji w formacie pdf. dostępne są w naszym serwisie i można je bezpłatnie pobrać.

 

Budowa sieci szerokopasmowych - planowanie i przygotowanie koncepcji. Część I.

Jeden z najbardziej popularnych poradników dla samorządowców na temat planowania i przygotowania koncepcji budowy sieci szerokopasmowych na terenach wiejskich. Podręcznik przygotowany został we współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Jest to pierwsza publikacja z tej serii (druga obejmuje projekt techniczny , budowę i eksploatację sieci). Poradnik opisuje proces przygotowania koncepcji budowy informatycznej sieci szerokopasmowej. Pokazuje przykładowe rozwiązania techniczne i koszty, jakie z nimi są związane. Zawiera również wiele praktycznych wzorów dokumentów, takich jak wzór zamówienia czy umowy z wykonawcą. Przyszły inwestor, stosując się do zawartych w podręczniku informacji, uniknie błędów, które mogą przełożyć się na straty finansowe.


Metoda e-VITA. Poradnik dla samorządowców.
Praca zbiorowa pod redakcją dr Marzeny Łotys. "Metoda e-VITA" (wydana w nakładzie 5100 egzemplarzy) jest źródłem wiedzy pomocnym podczas prowadzenia różnej skali projektów informatyzacji wsi i małych miast, w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
W publikacji opisano następujące etapy działań, konie czne do skutecznego przeprowadzenia informatyzacji gminy:
- konsultacje społeczne,
- budowanie strategii informatyzacji i etapy jej realizacji,
- zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu,
- edukacja użytkowników,
- projekty związane z wykorzystaniem IT do rozwiązywania lokalnych problemów.

Strona WWW - po co nam ten kłopot? 

Autorami publikacji są Jerzy Filipowicz i Paweł Dudzik. Opracowanie (wydane w nakładzie 2000 egzemplarzy) stworzone zostało z myślą o przedstawicielach organizacji pozarządowych. Jego zadaniem jest przedstawienie sposobu przygotowania i realizacji projektów związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Sieć komputerowa w gminie. Wybrane problemy organizacji i zarządzania.
Autorem jest Krzysztof Buczkowski – wykładowca w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku. Publikacja (wydana w nakładzie 2000 egzemplarzy) powstała z myślą o przedstawicielach samorządów i organizacji pozarządowych zainteresowanych inwestowaniem w lokalną infrastrukturę teleinformatyczną.


Program e-VITA II zakładał przygotowanie i dystrybucję 4 wydawnictw o charakterze edukacyjnym. Zgodnie z założeniami programu publikacje prezentują możliwości i przykłady praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii dla różnych grup odbiorców.
W ramach programu wydrukowano 9100 egz. nowych publikacji (w tym 4500 egz. z płytą CD).


Dystrybucja publikacji odbywała się:
- w gminach programu e-VITA II,
- wśród uczestników konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań organizowanych przez FWW i zaprzyjaźnione organizacje,
- poprzez portal Witryna Wiejska,
- wśród grantobiorców i pożyczkobiorców FWW.
 

2008-12-27