Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Realizacja projektów „Internet w rozwoju lokalnym”

Wsparcie realizacji projektów wykorzystania IT

 

Jak efektywnie wykorzystać technologie informacyjne w rozwiązywaniu lokalnych problemów?

 

Jakie potrzeby mieszkańców można zaspokoić przy użyciu technologii nowych informacyjnych?

 

Jak wykorzystać technologie informacyjne w rozwoju lokalnych społeczności?

 

Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy konkursu „Internet w rozwoju lokalnym”, zorganizowanym w ramach programu e-VITA II. Do udziału w konkursie zaproszono organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu 13 gmin objętych programem e-VITA II. Konkurs ogłoszono dwukrotnie – w maju oraz czerwcu 2006 roku. W sumie wpłynęło 50 wniosków, z czego dotację przyznano 23 organizacjom i grupom nieformalnym.

 

Celem konkursu było przeprowadzenie projektów, które:

- przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom,

- poszerzą wiedzę o możliwościach wykorzystania technologii informacyjnych,

- stworzą podstawę do wypracowania modelowych przykładów zastosowania IT w rozwoju wsi.

 

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mające zamiar wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie projektu otrzymały wsparcie eksperckie.

 

Doradztwo dotyczyło:

- dopracowania koncepcji projektów wykorzystania Internetu,

- właściwego planowania projektów.

 

NGO’s i organizacje nieformalne przeprowadziły w ramach projektów 10 warsztatów dotyczących:

- obsługi Internetu,

- budowania stron www,

- doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W zajęciach wzięły udział 133 osoby. W realizację projektów zaangażowano 416 osób. Przy okazji realizacji 10 projektów powstały nowe miejsca dostępu do sieci.

 

Dzięki projektom mieszkańcy lepiej się poznali, bardziej interesują się nowymi technologiami, wykorzystują Internet np. w działalności agroturystycznej. Mieszkańcy doszli również do przekonania, że dobre projekty wymagają pracy zespołowej i muszą zaspokajać potrzeby odbiorców. Dostrzeżono, że Internet może być dobrym, tanim i wygodnym narzędziem służącym do przezwyciężania lokalnych problemów.


W ramach konkursu powstały 23 strony internetowe służące:

- rozwojowi społeczności lokalnych,

- usprawnieniu przepływu informacji w gminach,

- promocji dziedzictwa kulturowego i twórczości lokalnych artystów.

 

Powstałe serwisy internetowe spełniają różne funkcje i przeznaczone są dla różnych odbiorców, i tak:

 

6 stron przeznaczonych jest dla przedsiębiorców i rolników:

 

 

 

 

http://www.biznesborne.pl/Informacja

Informacja szansą na rozwój; Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Bornego Sulinowa, gmina Borne Sulinowo
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rolnikonline.pl/

Rolniczy Portal Informacyjny - Rolnik Online; Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie, gmina Płużnica.


 

 

 

 

 

 

 


http://wspolnydom.pl/news.php
Nasz wspólny dom, Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz, gmina Dobrcz.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://sklepregionalny.com/
Brama na Bagna oferuje, Nieformalna Grupa Artystów Rękodzieła Ludowego przy GCI w Zawadach, gmina Zawady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


http://e-borytucholskie.pl/
Borowiacki Portal Agroturystyczny; Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej, gmina Cekcyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


http://agro-malyplock.pl/
Zielona, wirtualna mapa, ciekawe wakacje; Szkolne Koło „Bezpieczni na drodze” przy Szkole Podstawowej w Chludniach , gmina Mały Płock.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 stron - dla mieszkańców – serwisy społeczne:

 


http://www.bramanabagna.pl/
Brama na Bagna wita, Lokalna Organizacja Turystyczna-Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”, gmina Zawady.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.ospmalyplock.pl/
Ochotnicza
Straż Pożarna - bezpieczeństwo przeciwpożarowe; Ochotnicza Straż Pożarna w Małym Płocku, gmina Mały Płock.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.kurenda.pl/
Zawsze Aktualny Portal Gminny - Kurenda.pl; Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, gmina Płużnica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


http://www.trzezwezycie.strzelin.pl/
Trzeźwe życie; Strzelińskie Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „Promienie”, gmina Strzelin.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.mapa.bodzanow.pl/
Interaktywny Bodzanów; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju”, gmina Bodzanów.


 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mapa.myszyniec.pl/
Myszyniec – a gdzie to jest?; Stowarzyszenie „Młodzi dla Myszyńca” oraz Kurpiowscy Internauci, gmina Myszyniec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


http://www.kurpie.myszyniec.pl/
Kurpie w sieci; Stowarzyszenie „Młodzi dla Myszyńca”, gmina Myszyniec.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.lasowiacy.pl/
Wirtualne Muzeum Lasowiackie; Uczniowski Klub Sportowy Siedleszczany, gmina Baranów Sandomierski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


http://www.mgops.bornesulinowo/
Internet
- morze nowych możliwości; Klub Aktywnego Seniora i Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie, gmina Borne Sulinowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 http://www.promyk-nadziei.ovh.org/
Internet w służbie osób niepełnosprawnych; Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców; „Promyk Nadziei” Borne Sulinowo, gmina Borne Sulinowo.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


http://www.bialogard-okej.pl/
Gmina Białogard - OK!; Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Liderka”, Koło przyjaciół Biblioteki w Stanominie, Młodzież Wsi Rogowo, OSP Pomianowo, OSP Rogowo, gmina Białogard. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


http://www.ewrota.recz.pl/
Gminny Portal Społeczny; Reczańskie Stowarzyszenie Oświatowe „Pro-Educatio”, gmina Recz.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwie strony edukacyjne

 


http://spiwiec.cekcyn.pl/
Iwieckie Centrum Aktywności Szkoła Podstawowa w Iwcu, Nieformalna Grupa Nauczycieli przy Szkole Podstawowej w Iwcu, gmina Cekcyn.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.historiabodzanow.pl/
Ślady, fakty, opinie - wspólna przeszłość, wspólna tradycja; Koło Historyczne przy Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie, gmina Bodzanów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzy strony rozrywkowo-kulturalne

 


http://kulturalny.eu/
Atrakcyjna gmina Płużnica - ślady artysty; Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica, gmina Płużnica.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://kulturalia.pl/
Platforma Kulturalna; Stowarzyszenie Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego „ARKADIA”, gmina Baranów Sandomierski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


http://teatrinternetowy.blogspot.com/
Teatr Internetowy - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcze i Rudnica, gmina Stoszowice.

2008-08-17