Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu

 


Tak wyglądają tablice wiszące przy wejściu do PPD.

 

Zapewnienie dostępu do Internetu jest koniecznym warunkiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Z wielu powodów nie wszyscy mieszkańcy będą mieli w niedalekiej przyszłości możliwość skorzystania z sieci u siebie w domu. Z myślą o tej grupie ludzi utworzono Publiczne Punkty Dostępu Do Internetu (PPD), czyli miejsca, gdzie każdy mieszkaniec może za darmo skorzystać z komputera i zasobów światowej pajęczyny (Internetu).

W ramach Programu e-VITA w 11 gminach powstało po jednym takim punkcie. Pomysł utworzenia punktów dostępu do Internetu spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zaproponowano nawet dla nich nazwę:„NETka”, która miała zastąpić angielski odpowiednik - PIAP – Public Internet Access Point.

 

„NETka” miała być czymś więcej niż tylko kawiarenką internetową – mogła być miejscem spotkań mieszkańców, punktem wymiany informacji, siedzibą lokalnej sieci. Najczęściej Publiczne Punkty Dostępu do Internetu powstawały w miejscowościach niebędących siedzibami urzędów gmin (9). Każde PPD zorganizowane w ramach programu posiadało, co najmniej jedno stanowisko komputerowe, ale są też takie, które mają ich cztery.

 


Netka w Małym Płocku

 

W trakcie tworzenia PPD głównym problemem okazała się kwestia znalezienia odpowiedniego lokalu. Z tego powodu NETki powstawały w różnych obiektach, najczęściej w świetlicach wiejskich (4), filiach bibliotek (2), remizach OSP (2), siedzibach lokalnej organizacji pozarządowej (2), salach w UG (1). NETki otwarte są w różnych porach i dniach, a w niektórych miejscowościach są czynne w soboty i w niedziele. W krótkim czasie stały się ważnym punktem na mapach gmin.

 

Opisy poszczególnych PPD

Baranów Sandomierski

PPD został uruchomiony w Woli Baranowskiej, fili Biblioteki Publicznej w Baranowie Sandomierskim. Punkt zarządzany przez gminę. W świeżo wyremontowanym pomieszczeniu został zainstalowany jeden zestaw komputerowy. Punkt otwarty: poniedziałek, wtorek, piątek 11.00 – 15.00, środa 10.00 – 15.00, czwartek 15.00 - 18.00

 

Białogard

PPD został uruchomiony w remizie OSP w Pomianowie.  Punkt zarządzany jest przez OSP. Otwarty jest w godzinach od 16.00 – 20.00. PPD prowadzony jest przez wolontariuszy – strażaków OSP.

 

Bodzanów

PPD utworzony w gminnym budynku, gdzie znajduje się Gminne Centrum Informacji w Bodzanowie. Budowa PPD miała charakter rozbudowy Infocentrum, by więcej użytkowników mogło korzystać z Internetu. Infocentrum jest placówką często odwiedzaną przez mieszkańców gminy i osoby przyjezdne. Zainstalowano 2 zestawy komputerowe. Infocentrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00.

 

Borne Sulinowo

PPD zostało utworzone na bazie świetlicy wiejskiej we wsi Łubowo. W ramach dotacji zakupiono 2 zestawy komputerowe, dodane do już działającego. Punkt zarządzany jest przez gminę i jest czynny w dniach wtorek – piątek 16.00 – 21.00 , a także w sobotę 15.00 - 22.00

 

Cekcyn

W świetlicy wiejskiej w Ostrowie wyremontowano pomieszczenie, które przeznaczono na Publiczny Punkt Dostępu do Internetu dla mieszkańców wsi i sołectwa. PPD jest zarządzane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej. Zainstalowano w nim 4 zestawy komputerowe. Punkt czynny jest od środy do niedzieli w godzinach 16.00-20.00.

 

Dobrcz

PPD zostało zlokalizowane w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebień dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu mieszkańców. Punkt jest zarządzany przez Urząd Gminy i Radę Sołecką. Mieszkańcy mogą w nim korzystać z 3 zestawów komputerowych. Otwarte w tygodniu od 17.00 do 20.00, w sobotę od 14.00 do 20.00, a w niedzielę od 14.00 do 18.00.

 

Mały Płock

Na lokalizację PPD Małym Płocku wybrano dworek będący siedzibą Lokalnej Grupy Działania. Punkt jest zarządzany przez LGD, przy współpracy Urzędu Gminy. Zainstalowano w nim 4 zestawy komputerowe. Czynny jest w tygodniu w godzinach 8.00 – 18.00.

 

Myszyniec

PPD zlokalizowano w Filii Biblioteki Publicznej w miejscowości Wykrot. Punkt jest zarządzany przez Urząd Miasta i Gminy. Są tam 3 stanowiska komputerowe, z których można korzystać w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 8.00 – 16.00, we wtorek, piątek w godzinach 8.00 – 18.00, a w sobotę 10.00 – 13.00.

 

Płużnica

PPD zostało uruchomione w świetlicy wiejskiej we wsi Orłowo. Punkt zarządzany jest przez Ośrodek Zielona Szkoła, we współpracy z Urzędem Gminy. PPD zostało wyposażone w nowe meble dla 8 starych i jednego nowego zestawu komputerowego. Punkt czynny jest w poniedziałki i środy w godzinach 16.00-20.00, w czwartki i piątki od  10.00 do 15.00.

 

Recz

PPD zostało uruchomione w remizie strażackiej OSP w Żeliszewie. Prowadzone jest przez strażaków. Zostały zainstalowane 2 zestawy komputerowe. Czynne jest codziennie od 16.00 do 20.00

 

Zawady

PPD został utworzony w dawnym budynku szkolnym, administrowanym przez Lokalną Organizację Turystyczną „Brama na Bagna” w Strękowej Górze. Ze względu na ścisłą współpracę z LOT w PPD odbywają się również lokalne imprezy. Zainstalowane są trzy zestawy komputerowe. PPD jest czynne codziennie od 10.00 do 20.00.

2008-08-16