Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Bezpośrednie wsparcie

Fundacja Wspomagania Wsi zapewniła partnerstwom uczestniczącym w programie e-VITA III pakiet działań, obejmujący:

 

  • Bezpłatną, doradczą pomoc ekspertów w planowaniu rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie gmin, w planowaniu działań edukacyjnych i promocyjnych skierowanych do mieszkańców oraz w planowaniu rozwoju elektronicznych usług, dostępnych w sieci dla mieszkańców gmin.

  • Dofinansowanie przygotowania dokumentów (np. koncepcji sieci teleinformatycznej lub studium wykonalności projektu), niezbędnych do złożenia wniosków o środki Unii Europejskiej na realizację projektów. Maksymalna kwota dofinansowania wzniesie 25 000 zł dla jednego partnerstwa.

  • W miarę potrzeby FWW oferuje bezpłatną pomoc doradczą ekspertów w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentów, sporządzeniu umowy z wykonawcą i odbiorze pracy.

  • Szkolenia i doradztwo dla lokalnych liderów (władz samorządowych, informatyków gminnych, sekretarzy urzędów gmin, liderów organizacji pozarządowych) w zakresie planowania i prowadzenia projektów budowania społeczeństwa informacyjnego.

     

    Merytoryczne wsparcie liderów projektów w ramach programu e-VITA III obejęło organizację warsztatów w ramach OSAnet (Ogólnopolskiej Sieci Administratorów). W ramach trzeciej edycji programu odbyły się następujące spotkania:
 

  • Przygotowanie lokalnych trenerów do prowadzenia szkoleń dla mieszkańców, z zakresu podstawowych umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

 

 

2010-07-27